Mláďata vyder malých v Zoo Ostrava se mají čile k světu

Mláďata vyder malých, která se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava narodila na konci srpna loňského roku, se mají čile k světu. Chovatelé už také potvrdili pohlaví vydřat – jsou to dva samečci. Vzhledem k mírnějšímu průběhu zimy se celá vydří rodina zdržuje poměrně často ve venkovním výběhu, kde ji mohou pozorovat návštěvníci.   

Rodinu vyder malých v Zoo Ostrava zachycuje video.

Rodiče se svými potomky komunikují zvláštními pískavými i jinými zvuky. Vydry malé jsou velice komunikativní zvířata – jejich zvukový repertoár je velice bohatý. Také dospělé vydry mezi sebou udržují neustále zvukový kontakt. Na rozdíl od našich vyder říčních, které jsou samotářské a samice se se samcem potkávají jen během poměrně krátkého období páření, žijí vydry malé v poměrně početných vícegeneračních rodinných skupinách tvořených rodičovským párem a různě starými mláďaty.

Vydra malá (Aonyx cinerea ) je nejmenším druhem vydry. Obývá převážně porosty mangrovů a sladkovodní mokřiny v Bangladéši, jižní Indii, Číně, Nepálu, Taiwanu, Vietnamu, Malajsii, Velkých Sundech a na filipínském ostrově Palawan. Jako všechny vydry dobře plave a potápí se, ale tráví také mnoho času na březích vod. Má zakrnělé plovací blány a zkrácené drápy. Živí se vodními živočichy – kraby, žábami, rybami apod., ale také malými ptáky a savci. Je vedena v Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) jako zranitelný druh (Vulnerable), její počty klesají v důsledku ztráty přirozeného prostředí přeměnou na čajovníkové, kávové a další plantáže a v důsledku úbytku potravních zdrojů.

(ab)