Milovníci šedých ryb se sešli v Ostravě

Pracovníci Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava bezesporu patří k chovatelské špičce Evropy. Svědčí o tom zejména úspěšné chovy obtížně chovatelných druhů, mimořádné odchovy raritních a ohrožených druhů, ale také fakt, že se ostravští chovatelé stále častěji podílejí na řízení celoevropských chovných programů. Několik zaměstnanců je také členy odborných komisí pro vybrané taxony zvířat v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií nebo pracovních skupin v rámci dalších mezinárodních ochranářských organizací. Jednou z nich je například Goodeid Working Group, která se zaměřuje na záchranu mexických ryb gudejí. Zoo Ostrava hostila v minulém týdnu její 9. výroční setkání a zároveň byla u zrodu zcela nové skupiny.

V minulém týdnu se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava uskutečnilo společné jednání dvou pracovních skupin zaměřených na ochranu mexických ryb. Šlo o 9. evropské výroční setkání Goodeid Working Group (GWG) a zakládající schůzi Xiphophorus Working Group (XWG). Celkem 18 účastníků z devíti evropských zemí se sešlo, aby si vyměnili zkušenosti, načerpali nové znalosti, a především aby společné diskutovali o dalším směřování ochrany drobných mexických rybek. „Goodeid Working Group už funguje více než deset let a to, co začalo jako laický spolek akvaristů, vyrostlo v mezinárodně uznávanou organizaci s viditelnými výsledky,“ říká Markéta Rejlková, akvaristka a kurátorka ryb v ostravské zoo. Jedním z výsledků činnosti GWG je návrat dvou v přírodě vyhynulých druhů gudejí do jejich původního prostředí v říčce Teuchitlán. „Repatriaci ryb a následný monitoring podporují i návštěvníci naší zoo prostřednictvím programu Dvě koruny ze vstupu, nově to budou Tři koruny ze vstupu. Prostředí a obyvatele říčky Teuchitlán představuje expozice u vstupu do výukového centra zoo.

Gudeje jsou mexické živorodé ryby, které jsou ve své domovině ohrožené vysoušením pramenů, znečištěním vod a vysazováním nepůvodních druhů ryb. Nejsou barevně atraktivní, takže z nich nikdy nebude běžná akvarijní ryba, ale naštěstí je chovají specialisté. Díky tomu, že spolupracují v rámci GWG, se podařilo vytvořit v evropských chovech bezpečně velké záložní populace většiny známých druhů. Tato myšlenka inspirovala nyní k založení podobné pracovní skupiny chovatele jiných mexických ryb z rodu Xiphophorus. Zástupci rodu se běžně chovají, jde o oblíbené platy a mečovky, ale v akváriích najdeme jen barevné šlechtěné variety a dokonce i mezidruhové křížence. Běžní akvaristé vůbec netuší, že plat a mečovek je mnohem více, celkem známe 26 druhů. Některé z nich jsou ohrožené či dokonce již v přírodě vyhubené a přežívají jen díky akvaristům.

U zrodu myšlenky zorganizovat chovatele přírodních forem plat a mečovek a vytvořit síť pomyslných záchranných stanic stála i Markéta Rejlková, která zakládající schůzi vedla. „Účastníci byli z řad laických akvaristů, ale i z několika institucí. Při dlouhé a zajímavé debatě se znovu ukázalo, jak vysoká očekávání mají laici od zoologických zahrad. A právem, protože zahrady mají být tahounem a zárukou, že projekt bude dlouhodobý a odborně zajištěný. Nicméně hlavní část zodpovědnosti leží na akvaristech, to oni mají k dispozici kapacitu, zkušenosti a nasazení, bez kterých bychom se neobešli,“ říká Markéta Rejlková. „Sama jsem akvaristkou a různé druhy plat chovám i doma. Šla jsem příkladem a veřejně jsem se přihlásila k tomu, že se postarám o jeden konkrétní druh, aby z akvárií nezmizel – nesmím to dovolit, je už v přírodě vyhynulý. Nebudu na to sama, k udržení zdravé populace je potřeba aspoň tisíc jedinců a práce více chovatelů, ale zavázala jsem se, že budu na tento druh dohlížet a pomáhat ostatním chovatelům. Na konci jednacího dne jsme měli na tabuli seznam takových koordinátorů pro 23 druhů, takže Xiphophorus Working Group může začít hned pracovat a jednání hodnotím jako velmi vydařené.“

Účastníci setkání si také prohlédli ostravskou zoologickou zahradu a velmi kladně hodnotili nejen vzácné a úspěšně odchovávané druhy ryb v akvaristickém zázemí, ale také celkovou úroveň zahrady se zřetelnou orientací na ochranu zvířat a jejich prostředí. Ostrava se tímto setkáním zapsala do historie ochrany mexických ryb, a navíc ukázala zodpovědným akvaristům, že oceňuje jejich práci.

(ab)