HISTORICKÁ BUDOVA V KLICPEROVĚ ULICI ÚSPĚŠNĚ PROŠLA REKONSTRUKCÍ

Jedna z největších letošních investičních akcí Mariánských Hor a Hulvák, nazvaná „Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka v ulici Klicperova“, která probíhala od prosince roku 2020, byla dokončena.

Historická budova na Klicperově ulici, kterou radnice získala od Moravskoslezského kraje, prošla kompletní rekonstrukcí. Vzniklo zde detašované pracoviště ZŠ Gen. Janka. A to díky dotacím a přispění města. Stavba byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Příjemcem dotace bylo statutární město Ostrava prostřednictvím městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Celkové náklady činily 44,117 milionu korun a v současné době již budova čeká pouze na kolaudaci.

„Jsem velmi rád, že máme hotovo. Stavební úpravy byly velmi rozsáhlé a náročné. Po několika měsících příprav a více než roční realizaci, kdy jsme se museli v průběhu stavby potýkat s různými komplikacemi, získala budova nádherný vzhled, který připomíná původní historické prvky a současně došlo i k zásadní rekonstrukci uvnitř,“ řekl starosta Patrik Hujdus.

V budově se měnily vybrané narušené konstrukce krovu a veškeré konstrukce krovu se pak natíraly. V rámci energetické úspory bylo provedeno zateplení fasády objektu, zateplení soklu, včetně části zdiva pod terénem, zateplení podlah a vyměněna okna. Byly vyměněny veškeré rozvody instalací i podlahové krytiny a ve škole přibyl také nový výtah, díky kterému je budova bezbariérová. Součástí změn školní budovy v Klicperově ulici není pouze její kompletní rekonstrukce, ale také vybudování tří odborných učeben a jejich zařízení novým nábytkem a interaktivním výukovým vybavením.

„Součástí rekonstrukce byla také instalace rekuperace, což znamená, že místnosti mají zajištěn přívod čerstvého vzduchu a zároveň odtah ‚použitého‘ vzduchu. Děti tak budou mít optimální prostředí pro výuku bez vydýchaného vzduchu,“ vysvětlil Patrik Hujdus.

Foto zdroj: Stavby v moravskoslezském kraji

(ab) Zdroj: Město Ostrava