MHF Leoše Janáčka představuje své festivalové hvězdy

Letošní MHF Leoše Janáčka nabídne během 32 festivalových dní 34 koncertů a řadu doprovodných akcí v různorodých prostorách Ostravy, Hukvald a dalších 10 okolních měst. Program letošního ročníku nabízí koncerty mimořádných osobností. Světově úspěšní umělci dorazí na festival prezentovat, nejen Janáčkova díla, na co nejvyšší umělecké úrovni.

MHF Leoše Janáčka přivítá Orchestre National du Capitole de Toulouse, houslistu
Renauda Capuçona, klavíristy Fazila Saye, Sergeie Babayana, Tomáše Kača, violoncellistu
Victora Julien-Laferrièra, dirigenty Kristjana Järviho, Tugana Sokhieva, Pietari Inkinena
nebo sólisty z Isabelle Faust Trio a další. Řada festivalových osobností se s publikem setká
nejen na jevišti, ale také u neformálních debat v Centru Pant.

KRISTJAN JÄRVI
Zahajovací koncert letošního ročníku bude pod taktovkou nejmladšího ze slavné dirigentské
rodiny Järviů. Kristjan Järvi získal reputaci jako jeden z nejodvážnějších, nejvíce inovativních hybatelů na scéně klasické hudby.
„Janáčkova Sinfonietta, Prokofjevův Koncert pro klavír a orchestr č. 1 a Rachmaninovy
Symfonické tance op. 45 – to je program zahajovacího koncertu MHF Leoše Janáčka. Pokud
bych neměl rád jen jednu z uvedených skladeb, koncert bych nedirigoval. Všechny jsou totiž úžasné a vlastně si v průběhu jednoho večera nemůžete přát slyšet nic lepšího. Každý z těch autorů je jiný a osobitý, každá skladba unikátní, ale poslechnout si je všechny tři za sebou je jako projít třemi paralelními vesmíry, kdy jeden je lepší a krásnější než ten druhý.“ Kristjan Järvi
TOMÁŠ KAČO
Klavírista, skladatel a improvizátor Tomáš Kačo, který z Nového Jičína došel přes do Berklee College of Music v Bostonu až k vyprodanému koncertu v Carnegie Hall.

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE, TUGAN SOKHIEV, RENAUD CAPUÇON
Konečně v Ostravě přivítáme prestižní filharmoniky z Toulouse, pod vedením jejich ruského
šéfdirigenta Tugana Sokhieva a se skvělým sólistou Renaudem Capuçonem.
ISABELLE FAUST TRIO
Tři skvělí sólisté se sešli, aby kompletně provedli autorova klavírní tria. Koncert je festivalová pozvánka k Beethovenovu roku 2020, ale hlavně k neopakovatelnému posluchačskému zážitku.
SEGEI BABAYAN
Jeden z předních klavíristů současnosti přijíždí po osmi letech opět do Ostravy, aby se
představil ve zcela originálním programu.
FAZIL SAY A PIETARI INKINEN
Jeden z nejoriginálnějších pianistů současnosti Fazil Say se vrací do Ostravy, aby zahrál sólový part svého výjimečného klavírního koncertu. Finský mistr taktovky Pietari Inkinen pak jistě přesvědčí, že umí nejen Sibelia.
VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE
Nový dirigentský objev a charismatický vítěz violoncellové soutěže Pražského jara vystoupí
s Komorní filharmonií Pardubice v jedinečném prostředí odsvěceného kostela sv. Václava
v Opavě. Podrobný program festivalu: www.mhflj.cz

(nm)