Městská nemocnice Ostrava rozdělila zdravotníky do izolovaných týmů

Městská nemocnice Ostrava rozdělila zdravotníky do izolovaných týmů, lékárna vydává léky na základě eReceptů zaslaných mailem. 

Městská nemocnice Ostrava pokračuje v realizaci opatření k snížení rizika přenosu onemocnění COVID-19. Zdravotníci pracují v rovnocenných izolovaných týmech, aby byla v případě karantény zvýšena životnost jednotlivých oddělení.

Lékárna nabízí nachystání a předání léků na základě kódů z elektronických receptů. Do práce v nemocnici se zapojili první medici, jejich počet bude narůstat.

Jednotlivá nemocniční oddělení byla rozdělena na rovnocenné izolované týmy lékařů, sester, ošetřovatelů, sanitářů i dokumentačních pracovnic. K jejich střídání dochází podle možností jednotlivých primariátů, a to tzv. bariérovým způsobem, pokud je to možné. Znamená to bezkontaktní výměnu celého týmu, lékařského, sesterského i ošetřovatelského včetně předání informací. Tímto opatřením dochází k zvýšení životnosti celého oddělení v případě karantény. Zdravotnický tým nemocnice posílí dobrovolníci a studenti.

Těší nás velký zájem dobrovolníků a studentů, kteří se nám denně hlásí. V tomto týdnu u nás začnou pracovat první dvě studentky Lékařské fakulty Ostravské univerzity a další zájemce budeme postupně kontaktovat. Studenty medicíny využijeme na vstupních stanovištích a odběrovém místě, s jehož otevřením finišujeme,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Uhlig.

Na kontrolních vstupních stanovištích je přicházejícím pacientům a jejich případnému doprovodu měřena tělesná teplota a je s nimi absolvován krátký pohovor, s cílem zjistit míru rizikovosti a přítomnosti klinických příznaků nákazy koronavirem.

Z preventivních důvodů jsme také uzavřeli nemocniční jídelnu. Zaměstnanci si mohou vybrat z jednoho teplého a jednoho studeného jídla. Na každém oddělení je potom určen jeden člověk, který jídlo vyzvedává a nosí ho kolegům. Stravování pacientů zatím probíhá beze změn za zpřísněných epidemiologických podmínek,“ doplnil ředitel Petr Uhlig.

Kvůli snížení rizika infekčního přenosu při vzájemném kontaktu lékárna nabízí pacientům s elektronickými recepty možnost odeslat jejich kódy na mailovou adresu lékárna.erecepty@mnof.cz. Stačí opsat kódy, které má pacient od lékaře k dispozici, ať už jako vytištěné průvodky, nebo jako SMS. Do mailu je nutné uvést také kontaktní telefon na osobu, která bude léky vyzvedávat. Jakmile budou připraveny, odejde informace s individuálním kódem pro jejich vyzvednutí, a to včetně místa, kde si pacient léky vyzvedne. K předání dochází v pracovních dnech v době od 7 do 16 hodin.

„S pacienty probereme vše potřebné buď e-mailem, nebo telefonicky. V případě léků, které mají výpadek v dodávkách, jim nabídneme možnosti adekvátní náhrady se stejným složením. Farmaceuti a farmaceutičtí asistenti, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty, jsou vybaveni rouškami a jednorázovými rukavicemi a kontaktní prostory pravidelně dezinfikujeme. Navíc aktuálně řešíme instalaci dočasných plexi zástěn, abychom riziko možného infekčního přenosu dále zmenšili,“ uvedl vedoucí lékárník Nemocniční lékárny Kamil Hrubý.

Městská nemocnice Ostrava stále přijímá dary v podobě roušek pro pacienty nemocnice, kteří přicházejí do areálu bez této ochrany. Roušky se dají odevzdat na hlavní vrátnici.

Na www.mnof.cz jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace.

(nm)