Kalendárium města Ostravy na 40. týden

Kalendárium historických událostí města Ostravy (od 4. října do 10. října)

6. října 1909

Dne 6. října 1909 se narodil ve Vítkovicích (městská část Ostravy) Miloš Melichar, doc. RNDr. PhMr., farmaceut a pedagog. Základní školní vzdělání získal ve Vítkovicích, potom absolvoval (1928) reálné gymnázium v Přívoze (městská část Ostravy). Po praxi v lékárně, studiu na UK v Praze a absolvování vojenské služby pracoval v letech 1937-1945 v otcově lékárně, kterou převzal a po znárodnění (1950) byl jejím správcem. M. Melichar stál u vzniku Farmaceutické fakulty MU v Brně, působil na UP v Olomouci, byl autorem mnoha odborných prací a přednášek, získal četná ocenění farmaceutické společnosti a fakult, byl např. čestným členem Československé farmaceutické společnosti, roku 1979 byl na vlastní žádost penzionován, zemřel v Ostravě dne 29. 6. 1998.

8. říjen 1908

Ke dni 8. října 1908 uveřejnily noviny Ostravský deník zprávu pod názvem „Přívozský farář nenašel milosti v očích přívozských Němců“ o nedorozumění, které se stalo v Přívoze (městská část Ostravy) při slavnostní mši v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na počest jmenin císaře Františka Josefa I. Farář P. Josef Židek pozval německé spolky a také přívozské obecní zastupitelstvo k účasti na této akci a když se v rámci bohoslužby kostelem rozlehl zpěv českých dětí, byli tito „…uraženi do té míry, že svatosvatě slibují, že pro příště nikdy více nepříjmou pozvání farářova.“ Autor článku v závěru oceňuje faráře Židka, že se nedal do „germanizačních služeb“ přívozské radnice a „činí pouze to, co může prospěti kostelu.“

8. říjen 1965

Právě 8. října 1965 proběhla v centru Ostravy za budovou Ostravského muzea demonstrativní montáž ocelového komínu výrobce Vítkovických železáren (VŽKG). Montáž provedli pracovníci skupiny Agroletu Praha v rámci výstavy zařízení na manipulaci s materiálem v Ostravě. Vrtulník typu Mi 4 pilotoval kapitán Josef Hejnal za přítomnosti četných ostravských občanů a také odborníků z ostravských závodů.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)