MĚSTO ZNOVU USILUJE O ZÁCHRANU VÝŠKOVÉ BUDOVY NA ULICI OSTRČILOVA

Detail ze zamýšlené podoby takzvaného Ostravského mrakodrapu. Vizualizace AI DESIGN

Zastupitelstvo města opětovně usiluje o záchranu ikonické budovy v centru Ostravy na ulici Ostrčilova a pozemek znovu nabízí k prodeji. Poté, co předchozí zájemce o koupi nemovitostí nesignoval příslušné smlouvy, bylo zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušeno a o novém záměru města prodat pozemek, jehož součástí je budova tzv. Ostravského mrakodrapu a dále část pozemku, určena pro vybudování parkovacího domu, rozhodli zastupitelé na svém říjnovém zasedání

Rekonstrukce dominanty města rozšíří nabídku bytů v centru města a současně vytvoří parkovací kapacity. Umístění parkovacího domu koresponduje s plochou dnešního parkoviště. Nezanedbatelným benefitem je architektonické ztvárnění možné podoby věžového domu z pera studia AI-DESIGN, pod vedením architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera,“ vysvětlil Jan Dohnal, primátor města.

Záměr prodeje budovy je zveřejněn na úřední desce města, termín podání nabídek je stanoven do 12 hodin dne 31. ledna 2024. „Nový záměr přináší upřesnění vymezení základních a specifických požadavků na výstavbu a koncept dopravního řešení oblasti, případné změny budou řešeny v rámci smluvního ujednání. Předmětem již není zpětný odkup bytových jednotek a parkovacích stání. Znovu se pokoušíme zachránit třetí nejvyšší stavbu města Ostravy, vyšší je jen Nová radnice a Bolt Tower,“ objasnil Jiří Vávra, náměstek primátora.

Návrh řešení věžového domu byl zpracován v letech 2020-2021. Zachovává stávající dům a navrhuje jeho rekonstrukci a přístavbu s primární funkcí bydlení v rozsahu až 76 nových bytů od 1kk po nadstandardní byty mezonetového typu. Řešení počítá se zachováním stávající železobetonové konstrukce. Rekonstrukce je navrhována ve vysokém architektonickém standardu a objekt obsahuje služby a prostory specifického charakteru, jedná se např. o požadavek na zelenou fasádu objektu včetně centrálního zavlažování, recepci v objektu či zelenou střechu na parkovacím domě. Eva Jiřičná k projektu uvedla: „Jsem nadšená, že město Ostrava studuje možnosti zachování staveb a období 60. až 70. let, a místo zbourání se snaží dát všem těmto objektům nový život. Je to nejen snaha o zachování historického období, ale i snaha o úspory investic spojených s demolicí a se snižováním produkce CO2. Většina těchto staveb má naději na nový život za současných požadavků a nárocích na bydlení.“

S ohledem na technické problémy je objekt již od roku 2013 prázdný. Opakovaně se vedly debaty o jeho demolici či rekonstrukci. Mezi zásadní technické problémy patří nefunkční opláštění objektu, nevyhovující bezpečnostní parametry, především protipožární, únikové trasy apod. Navzdory popsanému se město rozhodlo tento objekt v centru Ostravy zachránit a zadalo zpracování investičního záměru, který by ověřil realizovatelnost projektu při zachování výšky objektu a zároveň navrhl architektonické ztvárnění budovy.

Objekt má 22. pater a měří 68 metrů, nachází se pár minut chůze od budovy Nové radnice. Ostravský mrakodrap byl postaven v letech 1965-1968 jako součást sídliště Jindřiška. Výšková budova podle návrhu architekta Jana Slezáka byla původně zamýšlena jako obytný dům. K tomuto účelu byla využívána jen pár let a následně došlo k rekonstrukci na kancelářský objekt.

Město nabízí i další investiční příležitost

Nabízeny jsou též pozemky v areálu Technologického parku – T6 Technologická (Ostrava-Pustkovec, https://1url.cz/fu2zO), kde by vystavěný objekt měl sloužit k rozšíření technologického parku v Ostravě. Objekt (či objekty) mají kombinovat nabídku prostor pro celé spektrum klientů T-parku provádějících výzkumnou a inovační činnost. Celková užitná plocha je 24 240 m². Část celkové užitné plochy bude využita pro parkovací stání, doporučeného formou podzemního parkování. V objektu by měly být zastoupeny části pro administrativu, dílny a laboratoře, společné prostory, zázemí. Nabídku lze zaslat do 12 hodin dne 29. prosince 2023.

(nm)