Město podpoří vznik dalších nových bytů

Ostrava znovu nabídne možnost financování vzniku bytů v obnovených, dlouhodobě opuštěných nebytových prostorách ve městě a pomůže tak rozšířit nabídku nájemního a dostupného bydlení. Program podporuje obnovu a znovuoživení dlouhodobě prokazatelně opuštěných budov či jednotek ve městě a rozšíří portfolio bytů s dostupnou cenou nájmu. Na rok 2024 vyčlenilo město pro tento dotační program 10 milionů korun.

„Cíl programu je v podstatě dvojí. Jednak chceme smysluplně do života vracet prostory, které nebyly minimálně po dobu jednoho roku využívány. Stejně tak chceme rozšířit nabídku dostupných nájemních bytů, v rámci programu budou byty nabízeny na úrovni 70 procent průměrného nájemného na území města. Už v první výzvě programu jsme podpořili v roce 2023 částkou 8,1 milionů korun vznik celkem 40 bytů,“ vysvětlila Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Žadatelem o zmíněnou dotaci může být vlastník či spoluvlastník objektu. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 8. února 2024 do 8. dubna 2024. Nedílnou součástí žádostí jsou povinné přílohy, doklady týkající se vlastnictví a stavu nemovitosti. Detailní informace naleznou zájemci na webu města. Program motivuje vlastníky nemovitostí k rekonstrukcím, neboť se podílí na financování obnov. Příspěvek města je stanoven ve výši 5 tisíc korun/m² bytu do výše až 350 tisíc korun za byt, jeden žadatel může získat maximálně 3 miliony korun. Dotace může dosáhnout do maximálně poloviny celkových uznatelných nákladů projektu, zbylé náklady hradí majitel stavby. Finance budou poskytnuty ve dvou splátkách, polovina po uzavření smlouvy a druhá polovina po realizaci projektu.

Realizace projektu pak nesmí trvat déle než dva roky od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. Po dobu sedmi let musí být bytová jednotka po realizaci projektu poskytnuta pro účely nájemního bydlení a z toho ¼ bude poskytnuta pro účely dostupného bydlení. V rámci dostupného bydlení je bytová jednotka (byt) poskytnuta do užívání formou nájemní smlouvy, dle které výše nájemného za 1 m² nepřesáhne 70 procent průměrného nájemného. Zvýšení nájemného jednou ročně na základě inflační doložky je možné.

Díky novému projektu očekáváme vznik či obnovu zhruba šesti desítek bytů. Další byty jsou obnovovány také díky finanční rezervě pro obnovu a rozvoj bytového fondu s alokací 50 milionů ročně, kterou má město již několik let zřízenu. „Cílem této rezervy je podpora městských obvodů při správě jejich bytového fondu, který stejně jako nemovitosti v privátním vlastnictví obsahuje určité procento bytů neobyvatelných. V roce 2022, s ohledem na uprchlickou krizi, byla tato alokace navýšena na 90 milionů korun, v roce 2023 byl schválený rozpočet 68,9 milionů korun a pro rok 2024 je schválený rozpočet 60 milionů korun“ doplnil Jiří Vávra, náměstek primátora.

Ilustrační foto

(ab)