MĚSTO OSTRAVA A DESÍTKY ORGANIZACÍ SI SPOLEČNĚ PŘIPOMENOU SAMETOVOU REVOLUCI

Česká republika si v letošním roce připomíná 30. výročí sametové revoluce. Sedmnáctý listopad 1989 změnil podobu naší země, otevřely se hranice, skončila cenzura. Proměnila se také Ostrava. Tento významný milník moderní historie si, stejně jako v minulých letech, připomene i město Ostrava. V dubnu 2015 se věnovalo osvobození Ostravy a ukončení 2. světové války, v roce 2017 to bylo 750. výročí od první písemné zmínky o městě, vloni potom 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Letos na podzim se u příležitosti připomínky 17. listopadu 1989 a uplynulých 30 let budou konat výstavy, besedy, happeningy, workshopy, vyjdou publikace a vše vyvrcholí čtyřdenním programem na Masarykově náměstí. 

Znovu se ukazuje, jak osobitá Ostrava je. Jak se dokáže spojit a táhnout za jeden provaz. Odzkoušeli jsme si to v předchozích letech, kdy se propojily ostravské instituce a pod vedením města tvořily společný program a připomínaly si důležité  události historie města i státu. A letos na podzim si to zopakujeme. Těší mě, že se Ostrava díky mimořádné spolupráci desítek spolků, institucí, univerzit a škol a díky společné koordinaci stala republikovým unikátem,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Již v květnu letošního roku schválili ostravští zastupitelé finanční podporu na realizaci 18 projektů z výzvy „30 let od sametové revoluce – 30 let svobodné tvorby“ v celkové hodnotě 685 tisíc korun. Tyto akce jsou průběžně realizovány jednotlivými organizacemi na území města Ostravy. 

Kromě událostí z roku 1989 se město zaměří i na následující tři dekády svého rozvoje. Vedle akcí organizovaných přímo magistrátem města se k projektu SametOVA!!! připojily zhruba tři desítky kulturních a vzdělávacích organizací, které kromě vlastních akcí vytvoří i základy čtyřdenního programu na Masarykově náměstí. Celková cena programu nepřesáhne milion korun.

Z akcí organizovaných přímo městem Ostravou:

SametOVA!!! TALKSHOW (září – listopad)

Rozhovory s jedenácti zajímavými osobnostmi, které se různým způsobem podílely na revolučních událostech v roce 1989 nebo se výrazně podepsaly na životě města v uplynulých třiceti letech. Chybět nebudou ani zástupci mladší generace. Rozhovory nabízí nejen pohledy a hodnocení vývoje města od roku 1989 do roku 2019, ale také osobní vzpomínky a příběhy. 

VÝSTAVA: OD LISTOPADU K LISTOPADU (24. října – 29. listopadu)

Tradiční výstava Archivu města Ostravy ve foyer Radnice města Ostravy bude letos věnována studentům a ostravskému školství od třicátých let po současnost. Jednotlivé panely se budou věnovat školství před 2. světovou válkou, důsledkům uprchlické vlny v roce 1938, událostem v období říjen-listopad 1939, německým zásahům do českého školství v období protektorátu, přesunu VŠB do Ostravy, vzniku Pedagogického institutu, rozvoji středního školství, létům uvolnění a normalizace po roce 1968, listopadovým událostem a vývoji po roce 1989. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ RADNICE MĚSTA OSTRAVY (28. října)

Akce nabídne tradiční a oblíbené prohlídky reprezentačních prostor radnice s výkladem průvodců a bezplatnou vyhlídku z  radniční věže. Tématem  doprovodného programu na Prokešově náměstí bude samozřejmě 30. výročí sametové revoluce. Pásmo scének, skečů a vyprávění v podání známých ostravských herců doplní hudební vystoupení připomínající události listopadu 89. Lidé se mohou připojit k vytvoření vzpomínkové atmosféry zapálením svíček na určeném místě a vytvořit tak hořící srdce přímo na Prokešově náměstí. Program doplní výstava fotografií Jiřího Kudělky z listopadu roku 1989. Děti se zabaví ve výtvarných dílničkách ostravských středisek volného času. Na náměstí bude také interaktivní letecká mapa Ostravy, ve které se návštěvníci mohou pokusit najít dominanty, které proměnily tvář Ostravy v posledních třiceti porevolučních letech nebo sestavit obrázky z dřevěných kostek či puzzle s fotkami známých ostravských staveb.

SETKÁNÍ OSTRAVSKÝCH PRIMÁTORŮ (7. listopad)

Veřejné setkání a debata ostravských primátorů, kteří stáli v čele města po roce 1990, se bude konat 7. listopadu v Divadle loutek Ostrava. Účast přislíbili Evžen Tošenovský (1993-2001), Čestmír Vlček (2001-2002), Aleš Zedník (2002-2006), Petr Kajnar (2006-2014) a Tomáš Macura (od 2014). V moderované debatě budou hodnotit uplynulých třicet let působení svého i svých kolegů. Diskutovat se bude o současnosti i budoucnosti moravskoslezské metropole. 

SametOVA!!! NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ (15. – 18. listopad)

Vyvrcholením projektu bude kulturní a vzdělávací program na Masarykově náměstí ve dnech 15. – 18. listopadu. V centrální části náměstí bude umístěn tematický prostorný stan, v němž se po dobu čtyř dní budou konat besedy, koncerty, veřejná čtení, divadelní přenosy, veřejné filmové projekce, workshopy nebo koncerty. V koordinaci s městem Ostravou je připravuje zhruba třicet kulturních a společenských organizací, univerzit a škol. Prostorově bude areál vždy uzpůsoben aktuální programové náplni a po celou dobu konání bude k dispozici například galerie nebo kavárna. 

Do přípravy programu na Masarykově náměstí jsou v současné chvíli zapojeni: Národní divadlo moravskoslezské, Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče, Centrum PANT, Antikvariát a Klub Fiducia, Ostravská univerzita, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Ostravský divadelní archiv, Česká televize Ostrava, Český rozhlas Ostrava, Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Svatováclavský hudební festival, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Dům Knihy KNIHCENTRUM, Archiv města Ostravy, Okrašlovací spolek za krásnou Ostravu, Gymnázium P. Tigrida, Gymnázium O. Havlové, společnosti EDUCA24 a Cinerité. Dalšími partnery jsou Dolní Vítkovice, Divadlo loutek Ostrava, festival Meat Design.

Přehled akcí, které se konají na území města Ostravy, je k dispozici na speciálních webových stránkách www.ostrava30.cz.  

(ab)