MĚSTO HLEDÁ ŘEDITELE/ŘEDITELKU OSTRAVSKÉHO MUZEA

Foto: Ostravské muzeum. Foto: MMO

Město Ostrava vypsalo výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ostravského muzea. Potenciální zájemci mají možnost zaslat podklady k výběrovému řízení do 28. února 2022. Nový ředitel/ředitelka nahradí ve funkci dlouholetou ředitelku organizace, Jiřinu Kábrtovou.

Ostravské muzeum je jakožto příspěvková organizace města významnou součástí zdejší společensko-kulturní infrastruktury. Dosavadní ředitelce, paní RNDr. Jiřině Kábrtové, patří skutečně velké poděkování za její mnohaletou práci v čele této instituce. Doufám, že se nám podaří najít vhodného nástupce, který naváže na její úspěchy a přijde i s novými myšlenkami, které přinesou tomuto muzeu další perspektivy. K tomu by měla přispět i výběrová komise, složena převážně z mimoostravských odborníků. Pevně věřím, že komise vybere z přihlášených kandidátů takovou osobnost, která posune naše ostravské muzeum dále v kontextu moderního, edukativního a pro veřejnost atraktivního muzejnictví,“ uvedl Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Uchazeči představí členům komise svou vizi o fungování Ostravského muzea. Součástí vize by měla být prioritní témata odborného rozvoje instituce, rámcový ekonomický plán, představa o marketingu a řízení lidských zdrojů. Zájemci o pozici mohou vycházet z materiálů a zpráv týkajících se dosavadního hospodaření a plánů činností muzea, které jsou uveřejněny na webových stránkách města.

Výběrové řízení je otevřeno pro uchazeče s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském oboru s dobrou znalostí českého muzejního prostředí. Vyžadována je vysoká úroveň vyjadřovacích schopností, aktivní znalost jednoho světového jazyka a manažerské a organizační schopnosti.

Uchazeči zasílají přihlášky v písemné podobě včetně předepsaných příloh, jejichž součástí je i koncepce rozvoje Ostravského muzea na období 2022–2027. Přihlášku spolu s přílohami lze zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Ostravy. Přihláška bude považována za řádně doručenou ve stanovené lhůtě, pokud bude doručena se všemi přílohami nejpozději v poslední den lhůty 28. února 2022 do 16.00 hodin.

Ostravské muzeum sídlí v budově Staré radnice na Masarykově náměstí v centru města Ostravy. Jeho historie sahá až do roku 1872, kdy vzniklo díky významnému ostravskému sběrateli a pedagogovi, Karlu Jaromíru Bukovanskému. Současná ředitelka muzea, ostravská rodačka a absolventka oboru geologie a mineralogie, Jiřina Kábrtová, se do vedení dostala po revoluci. Za éry svého vedení se zasadila o řadu úspěšných výstav jakožto i zásadní rekonstrukci v letech 2004–2006, během níž byly odkryty zbytky kamenných zdí domu, pravděpodobně ze 14. století.

Bližší informace o výběrovém řízení na tel č. 737 270 896, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Magistrát města Ostravy; informace také na www.ostrmuz.cz.

(nm) Zdroj: Město Ostrava