Likvidaci dolu ČSM po ukončení těžby provede OKD

Foto: Archiv OKD

Na základě Usnesení vlády č. 303 provede technickou likvidaci černouhelného dolu ČSM po ukončení hornické činnosti v lokalitách Sever a Jih na přelomu let 2025 a 2026 společnost OKD. Těžební společnost uskuteční také dohodnutý sociální program, v jehož rámci bude odcházejícím zaměstnancům vyplacen až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.

Veškeré náklady v předpokládané výši 3,3 miliardy korun na technickou likvidaci dolu a 1,4 miliardy korun na sociální program ponese OKD, a nebudou tak hrazeny ze státního rozpočtu. Potřebné peněžní prostředky již OKD nashromáždila ze zisků v letech 2021-2023.

 

„Tímto usnesením vláda potvrdila, že můžeme realizovat vše, co jsme chtěli uskutečnit vlastními silami a z vlastních prostředků: vypořádat po ukončení hornické činnosti zaměstnanecké záležitosti a uklidit po sobě. Veškeré potřebné finance ve výši 4,7 miliardy korun již máme na účtu, od státu nebudeme potřebovat ani korunu, “uvedl Roman Sikora, generální ředitel OKD.

DJI_0477-2
Foto: Archiv OKD

OKD předpokládá ukončení těžby na přelomu let 2025 a 2026. Poté bude přibližně 3 roky provádět technickou likvidaci dolu ČSM a připravuje se také na případné další podnikání v oblasti výroby uhelných směsí a zelené energie.

 

„To, že OKD po ukončení těžby nezanikne, je dobrou zprávou pro naše zaměstnance, kteří zde budou chtít pracovat i po ukončení těžby. Pro technickou likvidaci a plánované podnikatelské aktivity budeme nadále potřebovat několik set pracovníků,“ doplnil Roman Sikora.

 

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vytěží z dolu cca 1,2 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s.

(nm)