LANDSCAPE FESTIVAL KULTIVUJE PROBLEMATICKÁ MÍSTA V OSTRAVĚ

Čtyřměsíční Landscape festival byl zahájen ve čtvrtek 30. června v 17 hodin v amfiteátru za Domem kultury města Ostravy. Zahrají kapely Portless, WWW Neurobeat a Psychonatu.

Letošní sedmý ročník Landscape festivalu obrací svou pozornost k ostravské krajině. Záměrem je propojit historické centrum Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice a Mariánskými Horami. Festival reaguje na některá problematická místa ve městě, která stojí za to kultivovat, dotvářet, najít pro ně nová řešení. Na jeho trase postupně vzniká 30 site specific instalací, jejichž autory jsou nejen uznávaní čeští a regionální architekti a umělci, ale také zahraniční autoři a studenti místních vysokých škol.

Šest instalací vzešlo z otevřené výzvy určené k oživení daných lokalit, která byla vyhlášena začátkem roku a byla určena všem tvůrcům zabývajícím se oživením veřejného prostoru, urbanismem, architekturou, krajinářskou architekturou, uměním a designem ve veřejném prostoru a krajině a environmentálním uměním.

„V Ostravě začíná letošní největší odborný festival zaměřený na veřejný prostor, který spolupořádáme. Zapojili se do něj architekti, urbanisté, umělci i široká laická veřejnost. K dispozici jsou trasy, které navrhl organizační tým, které upozorňují na aktuální bariéry města a cílem je teď prověřit jejich možná propojení,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Tři trasy z centra města do Dolní oblasti Vítkovice jsou vedeny tak, aby upozornily na aktuální bariéry města, ale také ověřily nová pěší a cyklistická propojení. Návštěvníci mohou cestou objevovat kromě tradičních turistických cílů také krásy Šalamounovy čtvrti, v českém kontextu výjimečný sochařský park v sadu Dr. Milady Horákové, okolí bývalých městských jatek, slepý most přes Ostravici a další. Po budoucí trase do Dolní oblasti Vítkovice se lze vypravit výhledově nejsnazší, zatím ale bohužel neprostupnou cestou po pravém břehu řeky Ostravice.

Festival organizuje pražská galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s městem Ostrava a K2N LANDSCAPE. „Formou architektonických intervencí a uměleckých instalací, výstav, happeningů a odborného programu se festival snaží zdůraznit význam veřejného prostoru a zeleně pro město. Vyhledává degradované a diskutabilní plochy, které mají potenciál stát se novými centry kulturního a společenského života. Tato místa se pak snaží oživit, kultivovat a nastínit jejich budoucí možný rozvoj,“ přiblížil jeho náplň ředitel galerie Dan Merta.


(ab) Zdroj: Město Ostrava