Konec školního roku slavili alkoholem

Opatření zaměřeno na konzumaci alkoholu osobami mladšími osmnácti let proběhlo uplynulý pátek ve večerních a nočních hodinách v lokalitě Moravská Ostrava a také v barech a podnicích na ulici Stodolní. Výsledkem bylo šestnáct mladistvých osob a tři nezletilí pod vlivem alkoholu. Hranici jednoho promile překonaly hned čtyři dívky.

S končícím školním rokem se strážníci ve spolupráci s kolegy z Policie České republiky a pracovníkem OSPOD zaměřili na konzumaci alkoholu mladistvými. Akce probíhala v lokalitách Moravské Ostravy, ve kterých se zdržuje mládež a rovněž v barech a podnicích přímo na ulici Stodolní.

Zkontrolováno bylo celkem padesát tři mladistvých. V rámci těchto kontrol pak bylo zjištěno celkem devatenáct osob pod vlivem alkoholu, kdy převažovaly dívky, kterých nadýchalo celkem třináct.

Naměřené hodnoty při páteční akci se pohybovaly v rozmezí od 0,19 do 1,37 promile alkoholu v dechu.

Hranici jednoho promile alkoholu překročily hned čtyři dívky. Jejich zdravotní stav naštěstí nebyl natolik závažný, aby vyžadoval přivolání zdravotníků.

V rámci kontroly měly pozitivní dechovou zkoušku i tři dívky mladší patnácti let, které byly předány do péče rodičům.

Všemi případy se teď bude zabývat orgán sociálně právní ochrany dítěte.

V obdobných akcích budou ostravští strážníci i nadále pokračovat.

(ab)