Končí projekt IN FOCUS, vznikne platforma s informacemi o regionu

Přilákat talentované aktivní lidi, podnikatele a zaměstnavatele do města nebo regionu má za cíl mezinárodní projekt IN FOCUS. V Ostravě řeší jako své téma tzv. “Talent attraction management“, což je strategické úsilí získat atraktivní pracovní příležitosti a lidi. Do projektu je zapojeno deset evropských měst, kromě Ostravy například Bilbao, Frankfurt, Porto, Turín nebo Bukurešť. Ostrava je do projektu zapojena  v rámci operačního programu URBACT.

Realizace projektu končí v dubnu a jeho cílem je sladit místní účastníky (firmy, podnikatelé i veřejné instituce), především statutární město Ostravu, Moravskoslezský kraj a Moravskoslezské inovační centrum ke spolupráci na aktivitách, které mají trvale nalákat talentované lidi do Ostravy a okolí a podpořit inovační výkonnost firem a institucí v regionu. Za tímto účelem se uskutečnilo osm pracovních setkání v Ostravě a devět mezinárodních setkání.

Závěrečná akce s názvem Ostrava – Talents in Focus!!! se pro veřejnost uskuteční dnes od 18 hodin v Impact Hubu Ostrava . Primárně je určena expatům – cizincům, kteří se usazují nebo se už zabydleli v Ostravě, ale nejen jim. Svižnou formou prezentací v angličtině budou moci všichni zájemci poznat místní organizace, které jim jsou schopné nabídnout své služby nebo pomoci se zaměstnáním a podnikáním, či zpestřením života v Ostravě.

Link na událost na fb: https://www.facebook.com/events/231238514120338/

Link na web události: https://www.hubostrava.cz/event/ostrava-talents-in-focus/

Výsledkem projektu IN FOCUS je akční plán “Ostrava – Talents in Focus!!! Ten navzájem propojuje plánované aktivity města, kraje, univerzit, firem a neziskových organizací se společným cílem nalákat talentované lidi do regionu, udržet je zde a vytvářet podmínky pro dlouhodobou spolupráci v regionu i do budoucna.

Jako konkrétní příklady lze uvést, že pro lákání talentů se plánuje v rámci širší regionální marketingové strategie vytvořit komunikační plán a informační webovou platformu s informacemi o možnostech v regionu, nabídce kvalitního zaměstnání, dostupného bydlení, apod. Dále se plánuje například založení “expat centra“ a návazných služeb, které by poskytovalo zázemí a podporu cizincům v Ostravě. Již se také plánují nebo připravují aktivity zaměřené na podporu podnikavosti a inovativnosti pracovitých a talentovaných lidí a uplatnění podnikatelů a firem na místních i zahraničních trzích. Tyto aktivity cílí i na udržení kvalitních lidí v regionu. Další aktivitou je vytvoření sítě ambasadorů s cílem propagovat Ostravu jako kvalitní místo k životu a práci. Role města bude spočívat především v budování kvalitního a přívětivého prostředí a kvalitě a vstřícnosti poskytovaných služeb pro obyvatele a podnikatele.

(nm)