Kalendárium města Ostravy na 24. týden od 10. června do 16. června

Akce 2021

12. června 1973

V souvislosti s přeměnou hornické kolonie Kamenec na panelové sídliště a rozšiřováním Bohumínské ulice bylo vydáno rozhodnutí o demolici budovy kina Oko (před rokem 1945 pod názvem Palace) ve Slezské Ostravě. Nejstarší a po dlouhá léta jediné slezskoostravské kino původně nazývané Palace bylo vystavěno v roce 1912 na dnešní Bohumínské ulici, na Zámostí v blízkosti řeky Ostravice. Stavbu na svou dobu moderní budovy s fasádou navrhl sám Alfons Mucha. Majitelem budovy byl Angličan David Small a licenci k provozování kinematografické živnosti v ní získal elektrotechnik z Moravské Ostravy Hanuš Dorasil. Kapacita kina čítala původně 500 míst. V lednu 1930 byl zde poprvé uveden zvukový film a v této době se v kině hrálo sedmnáct představení týdně. V průběhu roku 1974 byla budova kina zbourána.

13. června 2006

proběhl v prostorách knihkupectví Academia (bývalá kavárna Praha) a literární kavárny na Zámecké ulici v Moravské Ostravě křest dvou publikací z edice Ostravica, nazvaných „Kněžky Venušiny aneb Z historie prostituce v průmyslovém velkoměstě“ a „Sportem ku zdraví aneb tělo tuž, vlasti služ“. Autorem první publikace byl profesor Milan Myška. Druhou publikaci napsali pracovníci Archivu města Ostravy, a to jmenovitě Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Blažena Przybylová, Eva Rohlová a Jozef Šerka. Na slavnostním křtu byli mezi přítomnými byli ostravští sportovci, například cyklista Víťa Dostál, dva bývalí hokejisté vítkovického oddílu a zároveň reprezentanti Československého národního týmu – brankář Josef Mikoláš a útočník Ladislav Staněk.

16. června 1878

se narodil v obci Skopytce (okr. Tábor) budoucí dlouholetý ostravský středoškolský profesor a kulturní činitel Jan Šváb. Absolvent českého a německého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působil v letech 1904–1921 na českém gymnáziu v Moravské Ostravě, v letech 1923–1938 stál v čele dívčího reálného gymnázia ve Slezské Ostravě. Patřil k významným organizátorům kulturního života na Ostravsku. Působil v Okresním osvětovém sboru moravskoostravském, v kuratoriu Masarykovy vyšší školy lidové a jako předseda Kulturní rady pro širší Ostravsko. Zasloužil se rovněž o rozvoj skautského hnutí v Ostravě jako župní zpravodaj a první zemský náčelník.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)