Kalendárium historických událostí města Ostravy od 1. srpna do 7. srpna

1. 8. 1935

Ve čtvrtek 1. 8. 1935 kolem 14. hodiny vypukl požár v obchodním domě Baťa na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě. Po zahoření odpadového papíru ve sklepních prostorách domu, se vyvalil hustý dým do výše položených obchodních místností. Díky duchapřítomnosti obchodvedoucího byli okamžitě přivoláni hasiči. Na místo dorazily celkem tři hasičské sbory, které už neměly prakticky co hasit, požár byl zlikvidován zaměstnanci obchodu. Při odjezdu hasičů došlo k nehodě, kterou popsal Polední ostravský deník „…když stříkačka německého hasičského sboru zahýbala na Třídu 28. října spadl se stříkačky hasič. I. Grünspann a strhl s sebou vedle stojícího A. Adamuse. Oba zraněné ošetřili ve veřejné nemocnici, G. s otřesem mozku a tržnou ránou na hlavě, A. utrpěl krevní podlitiny“.

3. 8. 1843

Dne 3. 8. 1843 se narodil do početné rodiny domkáře v Heřmanicích (m. č. Ostravy) Franz Dostal, historik a pedagog. Po studiích působil jako pomocný učitel na obecné škole v Novém Bohumíně a později zde získal řádné učitelské místo. Heřmanický rodák byl jmenován vrchním učitelem na obecné škole ve Starém Bohumíně a za své pedagogické výsledky byl vyznamenán zl. křížem Řádu Františka Josefa I. Franz Dostal stál u založení fondu na zřízení městské knihovny a muzea, je autorem německy psané publikace o dějinách města, zemřel 26. 8. 1914 ve Starém Bohumíně (m. č. Bohumína).

3. 8. 1939

První nájemníci se od 3. 8. 1939 mohli stěhovat do nově postavených jednopatrových domků v Ostravě-Mariánských Horách na ulici 6. července (dnes ulice 1. Máje). Jednalo se o 10 domků z celkového počtu 26, které vystavěl spolek Československý červený kříž v Ostravě ve spolupráci s Ústavem pro péči o uprchlíky při ministerstvu sociální a zdravotní správy v Praze pro obyvatele, kteří byli po podpisu mnichovské dohody o odstoupení pohraničí v roce 1938 vyhnáni ze svých domovů. Projekt a stavbu realizovalo sdružení firem Kolář & Rubý a Karel Gajovský, architekti a stavitelé. Finanční prostředky byly získány z daru Fondu londýnského starosty s výslovným určením pro stavbu obytných domů v Moravské Ostravě, z dobročinných sbírek a úvěru.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)