Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka.

Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 20. 2. 2020, 14.00-17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, přihlaste předem u Mgr. Alexandry Čubové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz Těšíme se na Vaši účast!

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava

Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových domech Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti 29. výročí vzniku této neziskové organizace ve dnech 19. – 20. 2 2020 v době 9-17 h. Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!

Web: https://ostrava.caritas.cz/akce/dny-otevrenych-dveri-19-20-2-2020/

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

(ab)