Hnutí „Reverse the Red“ pokračuje. Zoo dál pomáhají zvrátit vymírání druhů na Zemi.

„Reverse the Red“ je globální hnutí vyhlášené Mezinárodním svazem pro ochranu přírody (IUCN) a Světovou asociací zoologických zahrad a akvárií (WAZA) v roce 2022. Jeho cílem je podpořit spolupráci světových vládních i neziskových ochranářských organizací, které se významným způsobem podílejí na záchraně ohrožených druhů na planetě. Zoo Ostrava se spolu s dalšími českými a slovenskými zoologickými zahradami k hnutí také připojila. Podruhé si také připomíná Mezinárodní den Reverse the Red Day, který připadal na 7. února.

Název hnutí „Reverse the Red“ by se dal přeložit jako zvrácení narůstání počtu druhů vedených na mezinárodním Červeném seznamu ohrožených druhů (The IUCN Red List). Na něm je aktuálně uvedeno přes 157 000 druhů, z nichž více než 44 000 je ohroženo vyhubením. Cílem mezinárodního hnutí je podpořit strategickou spolupráci a přímou akci ochranářských organizací, vedle IUCN a WAZA také řady nevládních organizací, nadací a samozřejmě zoologických zahrad a akvárií sdružených ve WAZA, ale také prezentovat široké veřejnosti úspěšné mezinárodní aktivity, které přispěly k záchraně ohrožených druhů na Zemi. V rámci těchto osvětových aktivit byl vyhlášen na 7. února Mezinárodní den Reverse the Red Day. Loni se uskutečnil poprvé a zapojily se do něj zoologické zahrady a akvária ze 45 zemí celého světa. V letošním roce se tedy akce koná už podruhé.

Podle Komise pro přežití druhů Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN SSC) hrají právě moderní zoologické zahrady a akvária zásadní roli při ochraně biologické rozmanitosti a záchraně ohrožených druhů. Pomáhají tak při snížení počtu druhů vedených v Červeném seznamu IUCN. Jako příklad úspěšného projektu lze uvést například návrat mexických ryb gudeí pomerančových (Zoogoneticus tequila) nebo odvrácení vyhynutí ibisů skalních (Geronticus eremita). Také záchrana vikuní (Vicugna vicugna) je ukázkovým příkladem, kdy aktivní ochranářská opatření přímo v terénu pomohla důležitému druhu odvrátit nepříznivou situaci a vikuňa byla v roce 2021 zařazena na tzv. Zelený seznam (Green List), respektive byl zveřejněn její Zelený status (IUCN SSC Green Status), který prezentuje úspěšné obnovování populací ohrožených druhů. Ukazuje se, že ochrana přírody může být efektivní i úspěšná.

Řada dalších úspěšných projektů je uvedena na webových stránkách hnutí: https://www.reversethered.org/stories.  

Vzhledem k obrovskému počtu lidí, kteří ročně navštíví zoologické zahrady a akvária po celém světě, mají tyto instituce také velmi významnou úlohu při vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody. Různorodými aktivitami motivují své návštěvníky ke zvýšení zájmu o okolní přírodu a environmentálně šetrnějšímu způsobu života, inspirují je k vlastním krokům k ochraně životního prostředí a zároveň je podporují k vytváření pozitivního, resp. správného vztahu k živým organismům. Využívají k tomu nejnovější vědecké poznatky, nabízejí neformální i formální vzdělávací aktivity, jako jsou akce pro veřejnost, školní programy a exkurze, přednášky, stáže, letní tábory a také oblíbené kvízy. Jedním takovým můžete virtuálně zachránit několik ohrožených druhů: https://www.zoo-ostrava.cz/cz/projekty/835.htmlA příští návštěvou Zoo Ostrava i dalších českých a slovenských zoologických zahrad pak pomůžete skutečně chránit zvířata a rostliny po celém světě. Děkujeme!

Foto: autoři Monika Vlčková a Enrico Gombala.

 (ab)