Halda Ema pod rukama studentů zkrásněla

Halda Ema pod rukama studentů zkrásněla.

S přicházejícím jarem se také halda Ema převlékla do slušivějšího hávu. Významně k tomu přispěli i studenti Moravskoslezské obchodní akademie.

Na snad nejznámější vrchol Ostravy zavítá nejeden domácí, ale často i mnohý „přespolní“ výletník. Svědčí o tom nejen řada vyšlapaných stezek vinoucích se po strmém úbočí, ale bohužel taky dost pohozených odpadků, které tu příchozí návštěvníci zanechají. Ano, řeč je o Emě, němé svědkyni dávné minulosti hornictví ve Slezské Ostravě.

Přímo proti haldě se na Michálkovické ulici vypíná jiná dominanta – budova Akademické aliance, sdružující vedle Vysoké školy podnikání také vyšší odbornou školu a obchodní akademii. A právě její středoškolští studenti se o Emu zajímají. „Máme ji všichni rádi,“ svěřily se druhačky Eliška a Adéla, „často se na ni z oken školy díváme.“

Nikdo z žáků prvního až třetího ročníku proto ani na chvíli nezaváhal, když jejich učitel tělocviku a společenských věd Ondřej Kolenko navrhl, aby v rámci Dne země udělali pro životní prostředí něco skutečně užitečného. A tak v pátek 22. dubna společně vyrazili, vyzbrojeni rukavicemi, plastovými pytli a nezbytným elánem. Mladý tělocvikář byl se svými žáky nadmíru spokojen. „Vůbec jsem netušil, že zde nasbíráme tak velké množství odpadků. Naplnili jsme 12 pytlů, které nám poskytlo OZO. Tato firma se také postarala o jejich odvoz a likvidaci.“

Začátkem května se halda Ema už zelená a láká k víkendové procházce. Po zimě se znovu nadechla a také díky mladým lidem, kterým není svět kolem nich lhostejný, je opět o něco krásnější.

(nm)