FNO SI PŘIPOMÍNÁ SVĚTOVÝ TÝDEN KOJENÍ

V Perinatologickém centru FNO je mateřské mléko ve výživě
narozených dětí jednoznačně a bez výhrad preferováno a podporováno. Zdravotníci maminkám vysvětlují, že mateřské mléko se nedá ničím nahradit, protože je to vývážená směs látek s jedinečným složením.

Ve FN Ostrava jsou všechny dětské sestry v olbasti kojení proškoleny, umí poradit
s technikami kojení, dohlíží na správné provedení a podporují rozvoj laktace. Další tři
laktační poradkyně pracují jako supervizorky.

„Jednoznačně podporujeme maminky, aby začaly kojit. Umělou výživu dostanou u nás
narozené děti jen v opravdu velmi výjimečných případech a po dohodě s laktační
poradkyní,“ říká primářka Oddělení neonatologie MUDr. Hana Wiedermannová a dodává, „
máme sběrnu mléka, kde shromažďujeme mléko od maminek, které ho mají dostatek, ale
z nejrůznějších důvodů své dítě přímo kojit nemohou. Preferujeme, aby jej dostalo
nepasterizované a při krmení používáme všechny vyzkoušené alternativní metody.

Každý den ve sběrně mléka zpracují a připraví ke krmení až 2200 ml mateřského mléka.
Laktační poradkyně Kateřina Srbová přibližuje metody, které se využívají, když se kojení
nedaří rozvinout přirozenou cestou. “Mamince můžeme nabídnout krmení metodou po
prstu – to znamená, že její malíček nahrazuje bradavku, sáním se vytvoří podtlak a dítě si
pomocí stříkačky mateřské mléko samo vysaje. V některých případech můžeme použít
stříkačku s cévkou, kterou připevníme k bradavce a dokrmujeme tak přímo u prsu. A ve
výjimečných případech podáváme mléko z kádinky.

Novorozenec může ve FNO dostat mateřské mléko i od jiné rodičky.  Podmínkou je, že
obě ženy s tím souhlasí a v tomto případě musí mléko projít pasterizací. Laktační
poradkyně v naší nemocnici aktivně pomáhají i ženám, které rodí předčasně.

„Před plánovaným předčasným porodem navštíví laktační poradkyně budoucí maminku
přímo na porodním pokoji a společně se pokouší zahájit kojení. Poradkyně se spolu
s rodičkou snaží získat mlezivo, které se bezprostředně po porodu  nedonošenému
novorozenci podá“, přibližuje Mgr. Jana Kučová, Ph.D. vrchní sestra Oddělení
neonatologie postup, který není v nemocnicích zatím běžný.

Maminky předčasně narozených dětí anebo těch, které vyžadují  zdravotní péči se
s laktační poradkyní potkávají na skupinových edukačních setkáních. Učí se, jak mléko
pro své dítě správně odstříkat, jak jej uchovávat a a jak rozvíjet a udržet laktaci.
Poradkyně mohou ženám poskytnout i speciální pomůcky, které kojení usnadňují.
Maminky, které mají s kojením i po propuštění domů problémy, mohou kdykoliv
kontaktovat telefonickou poradnu kojení na číslech 597 371 407, 739 249 800. A  pokud
jim telefonická rada nepomůže, mohou si domluvit osobní konzultaci. Fakultní nemocnice
Ostrava má pro takové příležitosti  na Gynekologicko-porodnické klinice vyčleněnu
speciální místnost.

Od 1. – 7. 8. probíhá Světový týden kojení, který je po mnoho let aktivitou Světové aliance
pro kojení. Smyslem tohoto týdne je připomenutí významu kojení pro ženy, které už
matkami jsou a plánují další těhotenství, ale také pro ty, které se s tímto tématem setkají
poprvé.

(ab)