FN Ostrava spoluorganizovala 1. konferenci dětských sester

Historicky první konference dětských sester, kterou spolupořádala FN Ostrava se Střední zdravotnickou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Ostravě, nabídla celkem 15 odborných přednášek. Všech 150 míst v konferenčním sále Výstaviště Černá louka Ostrava bylo zaplněných do posledního místa.

Přednášky byly rozděleny do několika tematických bloků. Mezi prvními vystoupil přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava a LF OU doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA, který se zaměřil na život dítěte se srdeční vadou: „Sestřičky si zaslouží naši pozornost. Je strašně důležité, aby si navzájem řekly svůj pohled na problematiku oboru, kterému se věnují. A pro lékaře má velký smysl se takovýchto akcí účastnit.“ Náměstkyně ředitele FN Ostrava PhDr. Andrea Polanská, Ph.D., MBA. vyzdvihla fakt, že všech 225 míst dětských sester je v nemocnici obsazených. „Je to výsledek dlouhodobé spolupráce se Střední zdravotnickou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, a především podpora vzdělávaní dětských sester u nás v Ostravě.“

Několik let se tento specializovaný obor na vyšších odborných a ani na vysokých školách nevyučoval. „Je pro mě velkým potěšením, že po jeho znovuotevření, na kterém jsme se aktivně spolupodíleli, jej otevíráme každý rok. A to buď v denní nebo kombinované formě. Zájem o něj v Moravskoslezském kraji, na rozdíl od některých jiných krajů, je,“ dodala ředitelka spolupořádající školy RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. To, že byl návrat výuky se specializací dětská sestra správný, potvrdila také jedna z přednášejících, vrchní sestra Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol Mgr. Jana Matušíková. „V okamžiku, kdy se znovuotevřel obor dětská sestra, tak ta afinita pečovat o dětské pacienty je mnohem vyšší než u sester všeobecných, a my jsem za to hrozně rádi.

Historicky první konferenci dětských sester s přednáškou na téma Proč bychom měli sportovat podpořil i prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., z Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM a také doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO a LF OU.

Podívejte se i na zajímavé video z konference: https://youtu.be/hQVHOBbjwtc.

 (ab)