Důlních výztuže z LIBERTY Ostrava pomohou s kanalizací v Praze

Foto: archiv FA Čermák a Hrachovec

LIBERTY Ostrava v současnosti dodává 400 oblouků důlních výztuží do Prahy k rekonstrukci kanalizace. Je to méně obvyklé užití, důlní výztuže se nejčastěji používají v dolech na zabezpečení slojí.  

V Praze 7 na Bubenském nábřeží v úseku od hlavního vstupu do Holešovické tržnice po křižovatku s ulicí Za Viaduktem, který je dlouhý 160 metrů, se provádí rekonstrukce kanalizace hornickým způsobem. Hloubí se těžní šachty, z nichž bude následně vyražena štola. Na štolu budou použity tunelové rámy s výztužemi. Rekonstrukce by měla být hotova v červnu příštího roku.
Byť užití důlních výztuží v kanalizaci není běžné, firma Čermák a Hrachovec, specializující se na výstavbu inženýrských sítí, bezvýkopové technologie a kompletní dodávky vodovodních a kanalizačních řadů, s nimi má v tomto směru dobré zkušenosti a posledních dvacet let jiný typ technologie v podstatě nepoužívá.
Důlní výztuže dodáváme především do dolů, hlavně společnosti OKD. Mimo dolů se ale používají také v tunelech a v kolektorech, zákazníky máme prioritně v České republice, na Slovensku a v Polsku, ale ostravské „hajcmany“ najdete i v dalších zemí Evropy a vlastně celého světa. Ovšem jejich využití v kanalizaci je unikátní,“ potvrdil produktový manažer LIBERTY Ostrava Zdeněk Vašek.
Pro ocelové rámy do kanalizace na Bubenském nábřeží vyrábí LIBERTY Ostrava výztuže korýtkového profilu. Osazovány budou s osovou vzdáleností 0,8 metru. Celá trasa bude ražena pod ochranou ocelových pažnic Union, které také dodává ostravská huť. Ve štole povede jednotná kanalizace z betonových trub.

(nm)