DUHA SE ZAČÍNÁ MĚNIT. JAKO PRVNÍ PROCHÁZÍ PROMĚNOU PŘEDPROSTOR POŠTY

Duha na obloze má sedm barev, nákupní centrum Duha je zatím spíše šedivé. Ale to se začíná měnit. Městský obvod Poruba připravuje proměnu lokality v místo, kam by lidé rádi chodili – ať už třeba za nákupy nebo si jen tak posedět v příjemném prostředí. 

První etapa se zaměří na horní část nákupního centra a předprostor pošty se změní k nepoznání. „Chceme, aby tímto místem lidé jen neprocházeli, ale aby měli důvod zastavit se a na chvíli si třeba sednout. Rekonstrukcí tak projde nejenom povrch asfaltových chodníků, které nahradí dlažba. Upravit chceme i zelenou plochu, kterou scelíme, a uprostřed bude malý chodníček z moderní zatravňovací dlažby. Místo dostane i nový mobiliář a místa k sezení vytvoříme i na opěrné zídce, kterou také opravíme. Chystá se i nové veřejné osvětlení a místo dosavadních několika borovic bude vysazeno dvacet nových stromů,“ popsal změny, které náměstí čekají, místostarosta Dalibor Malík. První etapa vyjde na více než tři miliony korun.

Veškeré úpravy Duhy a okolí vycházejí z úzké spolupráce s místními obyvateli a odborníky. V minulosti se zde uskutečnil sběr dat, který měl ukázat, jak a kdy lidé lokalitu využívají. Součástí byla i anketa, které se zúčastnilo více než dvě stě respondentů, kteří mohli říct, co se jim líbí, co naopak ne, a jak by si změnu představovali. Výsledky této analytické části stejně jako informace o chystané první etapě rekonstrukce si zájemci mohou prohlédnout na panelech, které jsou umístěny v lokalitě u Duhy.

(ab) Zdroj:www.poruba.ostrava.cz