DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOLEK SE NAUČÍ ŘEMESLU

Děti od pěti let se v ostravských mateřských školách začnou seznamovat s dílenským nářadím i jeho správným používáním. Čeká je výuka základní řemeslné činnosti se zapojením jemné motoriky.  Speciální kurzy pro mateřské školy v Ostravě se budou konat  od 1. února 2019 do 30. června 2020. O výběru dodavatele těchto kurzů rozhodli ostravští radní 15. ledna. Bude jím zapsaný spolek Dolní oblast Vítkovice.  Za kurzy pro děti z mateřských škol bude spolku uhrazena částka 1 621 500 korun.

Je důležité budovat vztah k manuální práci u dětí již v tom nejnižším věku a nakonec ani nezáleží, jestli se budou řemeslem v budoucnu živit. Díky kurzům ale získají aspoň základní povědomí o tom, jak se věci v reálném světě vyrábí a také určitou úctu k těm, kteří svou práci mistrně ovládají,“ řekla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Kurzy budou probíhat v mateřských školách a budou obsahovat 5 lekcí v délce 60 minut s maximální kapacitou 6 dětí předškolního věku ve věku od 5 do 6 let. Z každé lekce si dítě odnese vždy jeden hotový výrobek. Dodavatel kurzů zajistí nářadí a veškeré potřebné vybavení a potřebný materiál pro realizaci jednotlivých lekcí. Realizováno by mělo být až 55 dvojkurzů v každé mateřské škole v průběhu 5 týdnů.

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava je celkem 97 mateřských škol.

V nich je 10 135 dětí, z toho 6309 ve věku od 5 do 7 let.

Do kurzů se zapojí celkem 55 školek a v nich 660 předškolních dětí.

Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu MAP ORP Ostrava II“ ve výši 95 %, zbývajících 5 % bude zajištěno z rozpočtu SMO pro tento rok a pro rok 2020.