DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ MÁ NOVOU ZAHRADU


Po loňské rekonstrukci Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě-Porubě získala novou tvář i jeho zahrada. Zcela nové je také oplocení areálu. Ojedinělé zařízení svého typu nejen ve městě, ale i v jeho širokém okolí nabízí komplexní rehabilitační léčbu čtyřiceti dětem předškolního věku.

Práce v hodnotě 8,8 milionu korun s DPH byly financovány z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava a z Fondu životního prostření statutárního města Ostravy. Zahradu upravila společnost Strommy Company.

„Vloni jsme zrekonstruovali objekt stacionáře a teď k němu přidáváme kompletně upravenou zahradu. Její předchozí uspořádání už nevyhovovalo potřebám dětských klientů, proto bylo navrženo nové, které podpoří rozvoj dětí a zároveň jim zpříjemní pobyt venku. Odborníci, kteří se o malé pacienty starají, využívají všechny dostupné terapeutické metody. Zmodernizovaný objekt i zahrada, jim v tom budou pomáhat,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Nevhodný povrch zpevněných ploch z asfaltu byl nahrazen litou pryží a doplněn zámkovou dlažbou. Provedena byla terénní modelace, osazen nový mobiliář a obnovena zeleň. Na zahradě jsou nové balanční, točící se a zábavné herní prvky – pružinová houpadla, protáčedla, trampolína, spinner nebo kolotoč. Pro radost a uklidnění byly na zahradě vysázeny kvetoucí stromy a vznikly zde i květinové a bylinkové záhony. Zahrada byla upravena podle projektové dokumentace krajinářské architektky Magdy Cigánkové Fialové z roku 2018.

„Nově zrekonstruovaná zahrada navazuje na upravené vnitřní prostory stacionáře a zvětšuje tak terapeutický a herní prostor pro naše malé klienty denního pobytu. Terapeuti a ošetřovatelský personál díky tomuto prostoru umožní hendikepovanému dítěti v hlídaném, nerizikovém prostředí zažít a procítit díky multifunkčním, senzorickým a labilizačním prvkům mobiliáře zahrady zábavu a pohybové aktivity svých zdravých vrstevníků,“ dodala primářka Dětského rehabilitačního stacionáře Jana Robenková.

Zahrada slouží klientům Dětského rehabilitačního stacionáře, dětem ve věku od 1 do 7 let, nejčastěji s diagnózou nejrůznějších forem dětské mozkové obrny a s tím souvisejících poruch smyslového vnímání, poruch prostorového vnímání, epilepsie, zrakových vad atd.

Předpokládá se, že zahradu bude využívat také Mateřská škola Ukrajinská a dojde tak k rozšíření vzájemných kontaktů mezi dětmi obou zařízení.

Rekonstrukce Dětského rehabilitačního stacionáře na Ukrajinské ulici v Ostravě-Porubě skončila vloni v prosinci. Zmodernizována byla budova z 80. let minulého století, ve které sídlí detašované pracoviště Městské nemocnice Ostrava. Práce v hodnotě 12 milionů korun zrealizovala společnost JVAgro Morava. Hrazeny byly z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava. V budově byla provedena výměna rozvodů elektrické energie, vody a kanalizace. Došlo k obměně sociálních zařízení, položeny byly nové podlahy. V rámci rekonstrukce byly provedeny drobné dispoziční úpravy, které teď lépe vyhovují potřebám především dětských klientů.

Ve Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava je aktuálně 668 milionů korun.

(ab) Zdroj:Město Ostrava