Černá louka bude zářit barvami

Výstaviště Černá louka rozkvete tisícem barev. Už loni tu město obměnilo veřejné osvětlení, letos plánuje úpravu přístupové komunikace, v příštím roce pak dojde k estetizaci centrální části areálu spojené s masivní výsadbou okrasných stromů, keřů a květin. Informovali o tom primátor Tomáš Macura a náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.

Konkrétně by na území Černé louky mělo zářit barvami 86 stromů, 2500 keřů, 300 různých trav a kapradin, 3100 trvalek a 16 300 cibulovin. Upraveny budou chodníky a pěšinky, u nichž vzniknou zpevněné plochy pro umístění stojanů na kola, laviček a dalších prvků mobiliáře. V plánu je výstavba dětského hřiště.

„Původně jsme chtěli udělat estetizaci Černé louky jako jednu velkou akci, nicméně jsme se v její centrální části dostali do režimu stavebního řízení, což nás donutilo rozdělit projekt na dvě etapy,“ vysvětlil Břetislav Riger.

V rámci první, letošní etapy, tak projde rekonstrukcí a humanizací příjezdová komunikace v úseku od ulice Pivovarské kolem Kulturního centra Cooltour za výstavní pavilon C. V místě se počítá s úpravou vozovky a parkovacích stání. Vytvořeno bude 56 parkovacích stání a tří místa pro automobily ZTP. Upraveny budou také plochy vedle pavilonu A. Práce začnou v polovině tohoto měsíce a potrvají 16 týdnů, čili do poloviny září. Vítěz veřejné zakázky, společnost STAVIA – silniční stavby, je provede za 3,5 milionu korun bez DPH. Druhá etapa, naplánovaná na příští rok, vyjde na zhruba 20 milionů korun.

„Naší snahou je oživit tento prostor a zatraktivnit ho zejména pro děti. Cílem je podtrhnout volnočasovou a relaxační funkci výstaviště,“ doplnil primátor Tomáš Macura s tím, že plánované úpravy řeší problematiku Černé louky ve střednědobém horizontu. Stále totiž existuje možnost, že město v budoucnu využije urbanistický návrh na zástavbu výstaviště, který nechalo vypracovat v roce 2010, když se ucházelo o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Museli by se ale najít investoři.

Areál výstaviště Černá louka je území o rozloze přibližně 50 000 m2. Nachází se na něm chráněná přírodní památka Rovninské balvany a památný strom platan javorolistý.

(nm) text a foto Ostrava.cz