Centrum pro mentální handicap. S námi život žiješ !!!

Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která svou činností usiluje především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin. 

Tato organizace byla založena v roce 2013 Ing. Andreou Hájkovou a byla nejprve vedena jako klubová činnost. V roce 2016  zde byla registrována služba Denní stacionář.

Zásadami této organizace je zachovávat důstojnost uživatelů, respektovat právo na volbu, individuální potřeby klientů a rovnocenný přístup k nim. Hledají spolu s klienty možnosti jejich seberealizace, zachovávají úctu a respekt mezi uživateli a pracovníky. Svým jednáním se snaží posilovat sebedůvěru uživatelů a vytvořit pocit bezpečí.

Hlavní činností spolku je provozování denního stacionáře, do kterého denně dochází až 20 handicapovaných klientů a tráví čas se čtyřmi asistenty.

Hlavní činností spolku je provozování denního stacionáře, do kterého denně dochází až 20 handicapovaných klientů a tráví čas se čtyřmi asistenty. Kromě kreativních činností, muzikoterapie, canisterapie, tělocviku nebo společného vaření, jezdí klienti také mimo stacionář na trampolíny, koně (hipoterapii), bowling nebo do kina.

Tvořit komunitu rodičů, přátel a asistentů je pro zaměstnance Čmeláčku natolik důležité, že pořádají také tzv. Čaje o páté, jarní grilování, Vánoční besídky, plesy a jiné společenské akce, kde se mohou navzájem sblížit a sdílet své zkušenosti.

Vzhledem k tomu, že spousta rodičů klientů jsou matky samoživitelky, které si jen zřídkakdy mohou dovolit koupi vlastního automobilu, a přeprava s handicapovaným dítětem městskou hromadnou dopravou se jeví velmi komplikovanou, rozhodli se zaměstnanci Čmeláčku vyjít vstříc i této potřebě tím, že zajišťují každodenní rozvozy a svozy klientů do a ze stacionáře.

Tvořit komunitu rodičů, přátel a asistentů je pro zaměstnance Čmeláčku natolik důležité, že pořádají také tzv. Čaje o páté, jarní grilování.

Péče nejen o handicapované osoby, ale také o jejich rodiče je jim vlastní, a tak mimojiné pravidelně pořádají tzv. Wellness víkend pro maminky, kde se maminky klientů mohou sblížit, sdílet své zkušenosti s handicapovaným dítětem a pořádně zrelaxovat. Souběžně s tímto víkendem probíhá víkendový pobyt v přírodě, o jejich děti je tedy postaráno a maminky si tak mohou plně užít několik wellness procedur, dobré jídlo a zasloužený relax.

Kromě denního stacionáře Čmeláček organizuje také pravidelné víkendové pobyty, letní ozdravný pobyt na Hadince, letní příměstský tábor a spoustu dalších aktivit. O zábavu je tedy postaráno celoročně a spokojení klienti Čmeláčku se všech těchto akcí rádi opakovaně zúčastňují.

(nm) Foto: Archiv Čmeláček z.s.