Babičky nadělují po celý rok!

Pletením pomáhají dětem a nemocným nejen v Africe. O kom to vlastně hovoříme? Přece o společenství AKORD, což jsou Aktivní orlovské a rychvaldské dámy. Také se jim říká babičky pletařky. Háčkují a pletou deky, ponožky i dětské oblečení, aby mohly i ve svém věku pomoci potřebným.

Babičky tak nadělují dětem i dospělým po celý rok. Upletly pro ně téměř 300 párů ponožek a 157 dek, které by svojí velikostí zabraly 12 tenisových kurtů.

Nápad vzniknul před dvěma lety v Domě s pečovatelskou službou zvaném Domeček v Rychvaldě. „Chtěly jsme být i v důchodu něčím užitečné. Když jsme se na internetu dočetly o humanitární pomoci – dekách pro Afriku, rozhodly jsme se využít svých zkušeností a začít plést pro dobrou věc,“ vzpomíná Jarmila Kunčická, která v Orlové učila 30 let na základní škole.

Společně s dalšími obyvatelkami rychvaldského Domečku poznala další velmi činorodé seniorky z Orlové na akcích zvaných Trénování paměti. Těm se nápad plést pro potřebné zalíbil a dnes má společenství asi pětadvacet členek, nejstarší mají 94 a 92 let. Scházejí se jednou týdne v bývalé zvláštní škole, komunitním centru Náruč na Polní ulici Českobratrské církve Evangelické v Orlové, která je v dobročinném záměru podpořila.

Seniorky se díky paní Růžence Šajdákové zkontaktovaly s docentem Rastislavem Maďarem z Ostravy, který na humanitárních misích jako zakladatel a ředitel organizace International Humanity tráví každý rok několik týdnů uprostřed chudého jihoafrického státu Malawi. Předloni se mu tam dokonce podařilo otevřít nemocnici. A když jede do Afriky, přiváží sebou i deky a ponožky od babiček pletařek.

Aktivní rychvaldské a orlovské dámy perou, párají, motají, pletou a háčkují, aby pomohly druhým. Mnohé z nich tak svůj celoživotní koníček proměnily v humanitární činnost.

„Nejdříve jsme posbírali vlnu i svetry po celé rodině a přátelích, kdy jsme jim vysvětlily účel. Pak jsme začaly obcházet sekáče a nakupovat svetry, samozřejmě vždycky vybíráme ty největší, aby bylo z nich co nejvíce materiálu. A vhodné jsou i svetry průmyslově pletené, nikoliv jen ručně pletené,“ vysvětluje Jarmila Kunčická.

Svetry babičky perou, párají a z namotané vlny pak pletou pásy daných rozměrů (dříve to byly čtverce), které se pak k sobě háčkují, až vznikne deka. Větší o velikosti 2×1,4 metry putuje do nemocnice, menší pak pro děti i do chatrčí. Deky se skladují a než jede docent Maďar do Afriky, tak se vakuují, balí a popisují v angličtině. Deky do nemocnice jsou označeny háčkovaným symbolem Českého červeného kříže. Kromě dek putují do Afriky i ponožky a dětské pletené oblečení.

Zájemci, kteří chtějí jakkoli pomoci, třeba darovat materiál, nebo fin. Částku na nákup, anebo pomoci plést, se mohou hlásit na emailovou adresu: redakce@nase-město.cz nebo přímo na tel. seniorek 731 157 740, 777 729 204.

Babičky pletařky také obdarovaly Domov důchodců Slezská Humanita v Orlové-Lazy dvanácti dekami a téměř stovkou párů ponožek. Kromě pletení sbírají papír a plechovky a utržené peníze už věnovaly na nákup kozy a slepic do Afriky.

„Největším poděkováním je pro nás, když třeba na facebooku vidíme, jak africké děti leží na našich dekách. Uvítaly bychom ale další pomocné ruce. Zájemkyně mohou plést i doma, není povinností chodit na společné schůzky, někdo ze zdravotních důvodů ani nemůže,“ říká Jarmila Kunčická.

Jak ale dodává, každé společné setkání dámy pletařky jen obohacuje. Sedí všechny kolem jednoho stolu, probírají u kávy a samozřejmě pletení, život a debatují o všem možném. Dokonce se tak sblížily, že jezdí společně na výlety i na retro tábory pro seniory.

Ivana Zelinová