Asistenti prevence kriminality se i letos objeví v ostravských ulicích

I v letošním roce budou v Ostravě přispívat asistenti prevence kriminality ke zlepšení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách i dalších částech města v rámci projektu Asistent prevence kriminality.

Strategickým cílem projektu je vytvářet bezpečné prostředí k životu na individuální, komunitní a společenské úrovni. Projekt přispívá k zajištění bezpečnosti a zlepšení stavu veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách i dalších rizikových lokalitách, k posílení systému prevence kriminality a rovněž snížení kriminality na území sociálně vyloučených lokalit a města.

V letošním roce bude pod vedením mentora, který je vybrán z řad městské policie, vykonávat funkci asistenta prevence kriminality celkem osm mužů a tři ženy. Mentorem je vždy zkušený strážník, který plánuje a kontroluje jejich činnost. Zároveň pečuje o jejich vzdělávání, profesní a osobní rozvoj.

Asistenti prevence kriminality nejsou terénními sociálními pracovníky nebo strážníky, nemají status úřední osoby, ani jiné zvláštní oprávnění. Podílí se na prevenci kriminality, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádí dohled nad dodržováním čistoty veřejného prostranství, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek. Jejich prvořadým cílem je zvýšit pocit bezpečí občanů eliminováním protiprávního jednání.

Lidé ze sociálně vyloučených lokalit se na ně mohou s důvěrou obracet o pomoc při řešení nejrůznějších problémů, jako jsou například zadlužení, nezaměstnanost, ztráta bydlení, sousedské spory.

Asistenti prevence kriminality rovněž úzce spolupracují s terénními pracovníky sociálních služeb státních i neziskových organizací.

Jen v loňském roce asistenti prevence kriminality celkem odhalili sedm set dvacet pět podezření z protiprávního jednání, zajistili sto dva injekčních stříkaček a zajistili šestnáct sdílených kol, která byla poškozena nebo používána v rozporu se stanovenými pravidly.

Projekt Asistent prevence kriminality je financován Evropskou unií z operačního programu Zaměstnanost plus.

(ab)