Začaly Janáčkovy Hukvaldy

Po tři letní víkendy (23. 6.- 8. 7.) budou znít ve zdech středověkého hukvaldského hradu a v amfiteátru hukvaldské obory tóny krásné hudby a to na celkem devíti koncertech. Začal 24. ročník MHF Janáčkovy Hukvaldy.

Tóny krásné hudby, a to nejen od geniálního hukvaldského rodáka Leoše Janáčka. Od barokní opery Antonia Vivaldiho přes velké množství romantických melodií Smetany, Dvořáka, Griega až po hudbu 20. století. Své místo v programu našel i muzikál na lidovou notu Kubo. Mezi účinkujícími nebudou chybět atraktivní sólistky.

Ve Švýcarsku žijící olomoucká rodačka Hana Kotková, v Dánsku žijící brněnská violoncellistka Michaela Fukačová a v Německu působící vynikající slovenská varhanice Bernadetta Šuňavská. Výraznou festivalovou tváří bude také hornistka Kateřina Javůrková. Vystoupí Orbis Trio, Janáčkův komorní orchestr, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a celá řada dalších umělců.

„Program letošního ročníku je velmi atraktivní – neznějí samozřejmě pouze skladby hukvaldského rodáka, ale také díla barokní, klasicistní a romantická a provedou ho renomovaní sólisté a soubory. Kdybych si měl vybrat? Pak určitě koncerty všech čtyř krásných a mimořádných umělkyň: houslistky Hany Kotkové, violoncellistky Michaely Fukačové, varhanice Bernadetty Šuňavské a mé jmenovkyně hornistky Kateřiny Javůrkové. Rozhodně na Hukvaldy přijeďte a užijte si zde s celou rodinou krásy Hukvald a klasické hudby.“ řekl Jaromír Javůrek, ředitel MHF Janáčkovy Hukvaldy.

Houslový recitál

Houslový recitál bude patřit 24. 6. rodačce z Olomouce Haně Kotkové. Ta dnes dobývá svou vynikající interpretací virtuózních houslových skladeb především 20. století svět. Je to mimořádná příležitost slyšet tuto výjimečnou houslistku doslova na dosah v intimním prostředí barokního hukvaldského kostela sv. Maxmiliána. „Místo, které má člověk rád, dobří lidé, na které se člověk těší a program, který mě stále obohacuje na moji životní umělecké cestě.“ Tak Hana Kotková definovala svůj pocit k nastávajícímu recitálu na
Janáčkových Hukvaldech a k programu samotnému dodává:
„Program, který jsem pro svůj recitál vybrala, zahrnuje výběr z naší houslové klenotnice, napsané pro sólové housle. Koncert zahájím Passacaglii od Heinricha Ignaze Franze Bibera. Jeho Passacaglia patří do překrásných “Růžencových sonát “, která je považovaná za jednu z nejstarších skladeb, napsaných pro sólové housle. Partity a sonáty pro sólové housle od Johanna Sebastiana Bacha nemůžou chybět v repertoáru žádného houslisty. Na Biberovu Passacaglii tak naváže první část 2. Partity d moll (Allemande, Courante, Sarabande a Gigue). Nemohla jsem pak vynechat belgickeho skladatele Eugèna Ysaÿe a vybrala jsem jeho třívětou čtvrtou sonátu. Postava Eugèna Ysaÿe mě fascinovala od dívčích let. Napsala jsem o něm svoji diplomovou práci a pro Švýcarskou televizi jsem nahrála komplet šesti sonát. Dále pak bude následovat mix Capriccii, vyber několika virtuózních kousků Niccolò Paganiniho a jednoho z nejuznávanějších žijících skladatelů, Itala Salvatora Sciarrina, který je mi svou hudební řečí hodně blízký. Posluchači se budou moci konfrontovat s klasickými virtuózními prvky Niccolò Paganiniho s novou hudební řečí dnešního světa. Koncert uzavřu Bachovou Chaconnou.“

Barokní opera a hudební nocturno a muzikál na lidovou notu

Antonio Vivaldi patří k neznámějším a zároveň nejhranějším představitelům vrcholného hudebního baroka. Není ale jen autorem populárního Čtvera ročních dob, ale také mnoha, ve své době velmi oblíbených oper. Jedna z těch nejúspěšnějších zazní 25. 6. v podání skvělého olomouckého souboru, který se prováděním těchto děl velmi intenzivně a profesionálně věnuje.

Po loňském úspěchu zopakují pořadatelé 30. 6. hudební nocturno, tentokráte s Janáčkovým
komorním orchestrem a skvělou hornistkou Kateřinou Javůrkovou. Každý návštěvník obdrží
pro plné vychutnání hudebního nocturna pod hukvaldskou oblohou sklenku dobrého vína.

Novinkou letošního ročníku bude uvedení lidového muzikálu Kubo v lašském a těšínském
nářečí v provedení České scény Těšínského divadla. V hukvaldském amfiteátru dostane tato hra 1. 7. svou nejhezčí podobu – v krásných krojích a se samotným lašským králem Zdeňou Vilušem v jedné z rolí!

Rodinné odpoledne komorní a závěrečný koncert

Jeden ze silných inspiračních zdrojů Leoše Janáčka byla lidová hudba, jejíž melodie a rytmy
po léta sbíral. Stejně tak si zapisoval intonaci lidské řeči, kterou geniálně zpracoval především ve svých operách. Skvělá výprava za zdrojem Janáčkovy hudby s vítězkou pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Veronikou Holbovou, tanečním vystoupením a  poutavým průvodním slovem. To je rodinné odpoledne 2. 7.

11_01

Česká hudba byla od přelomu 17. a 18. století nejen nedílnou, ale zároveň velice významnou součástí evropské hudební kultury. Díla našich klasiků dodnes neztratila nic ze své krásy. Dokazuje to i zájem naší dnešní české interpretační generace, která je hraje naprosto skvěle. Suk, Janáček, Smetana v podání Orbis Tria.

Smetana – Janáček – Dvořák jsou jména, která zná celý kulturní svět. Letos díla těchto geniálních hudebních tvůrců uzavřou 8. 7. hukvaldský festival. Je radostí, že nejhranější violoncellový koncert na světě přijede z Dánska zahrát jedinečná Michaela Fukačová.

(nm) KP www. janackovyhukvaldy.cz