V Ostravě vznikne inovační centrum

Tiskové konference se zúčastnili: zleva ředitel MSIC Pavel Csank, hejtman MSK Ivo Vondrák a primátor města Ostravy Tomáš Macura. Foto: H. Oborilová.

Město Ostrava chce ve spolupráci s Moravskoslezským krajem otevřít v létě Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). Pomáhat by mělo začínajícím podnikatelům, ale také již fungujícím firmám. Do regionu by mělo přivézt více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje, a také zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.

MSIC vznikne k 1. červenci 2017 transformací stávajícího Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO), který město Ostrava založilo v roce 1997 z důvodu existence potřeby podpořit intenzitu, kvalitu, rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu, s důrazem na progresivní (hi-tech) technologie.

Základní kapitál společnosti se navýšil celkově o 9,6 milionů korun. Na tomto navýšení participuje město Ostrava částkou 3,7 milionů korun. Moravskoslezský kraj i město budou mít ve společnosti stejný 45% podíl, zbývajících 10 % připadá na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Slezskou univerzitu a Ostravskou univerzitu.

Transformaci VTPO a zřízení MSIC považuje primátor Ostravy Tomáš Macura za naplnění jednoho ze strategických cílů města. „Na rozšíření aktivit stávajícího vědecko-technologického parku jsme se s novým vedením krajem shodli jednoznačně. Ostrava s parkem začínala v roce 1997. Za tu dobu park podpořil vznik a vývoj řady společností, jejichž aktivity narostly natolik, že se z kapacitních důvodů přestěhovaly jinam. Jedná se například o Tieto Czech, které je v Ostravě jednou z nejúspěšnějších zahraničních IT společností s cca 2000 zaměstnanci. Cítili jsme ale, že park v posledních letech fungoval spíše jako realitní agentura, než jako podporovatel inovací a start-upů. Věřím, že úzká spolupráce města, kraje a univerzit s využitím know-how z jiných úspěšných inovačních center přinese požadovanou změnu,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Město Ostrava uzavřelo letos s Moravskoslezským krajem Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací, ve kterém obě strany deklarovaly společný zájem na koordinaci inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji. To se nyní děje prostřednictvím zvýšení finančního podílu ve VTP a jeho transformaci. „Chceme, aby akcionáři VTPO zůstaly i univerzity, protože jsou důležitým katalyzačním prvkem fungování celého tohoto podniku,“ říká hejtman Ivo Vondrák.

Novým ředitelem MSIC se stal Pavel Csank. „Chceme nabídnout firmám přesně to, co potřebují. Budujeme silný tým odborníků, který je připraven velice flexibilně reagovat na konkrétní požadavky firem, ať už se jedná o start-upy (začínající firmy) se smělými nápady a náročnými technologickými řešeními nebo zralé malé a střední firmy se silnými růstovými a inovačními ambicemi. V zásadě lze říct, že našimi aktivitami stimulujeme rozvoj podnikatelského a inovačního ekosystému v našem kraji,“ vysvětluje Pavel Csank. Dodává, že v současné době probíhají přípravné práce na velkém setkání, které by mělo proběhnout na podzim letošního roku. V rámci něho budou partnerům i široké veřejnosti blíže představeny vize a služby MSIC.

(nm) text a foto Ostrava.cz