V OSTRAVĚ SE BUDE KONAT FESTIVAL LANDSCAPE

Ostrava bude letos hostit akci zaměřenou na krajinu, město a veřejný prostor s názvem LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019. Zahájen bude na přelomu května a června a potrvá do poloviny října. Štafetu Ostrava převzala po šesti úspěšných ročnících konaných v Praze, Plzni a Opavě. Akce představí město v nových environmentálních souvislostech, přičemž hlavním tématem letošního ročníku je „Komunikace“. Festival se bude věnovat historickému centru města a jeho propojení s Dolní oblastí Vítkovice. Ostrava v roli spoluorganizátora podpoří festival 2,5 miliony korun.

„Akci považujeme za jednu z klíčových událostí tohoto roku. Určitě se bude jednat o největší odborný festival zaměřený na veřejný prostor, který se bude v letošním roce konat, a my jsme jeho spolupořadatelem. Nabídne neobyčejná řešení využívání veřejného prostoru a nové pohledy na život v našem městě. Landscape zapojí odborníky – architekty, urbanisty a umělce i širokou, laickou veřejnost. Festival má reagovat na některá problematická místa ve městě, která by stála za to kultivovat, dotvářet či najít pro ně nová řešení. Organizační tým navrhl trasy, které upozorňují na aktuální bariéry města a je cílem prověřit jejich možná propojení. Tematika hledání nového využití pro nevyužívané objekty přitom není pro Ostravu žádnou novinkou. Do projektu Refill jsme se zapojili již v roce 2016. A estetizace veřejného prostoru je pro nás jednou z priorit, “ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

 Festival organizuje pražská galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s městem Ostrava.  Ostrava tak chce navázat na strategický plán Fajnova, jehož záměrem je také péče o veřejný prostor a nacházet řešení pro jednotlivé problematické lokality. Organizátoři i město Ostrava počítají s aktivním zapojením lokálních partnerů, institucí a významných firem. Svým charakterem a zaměřením na krajinu a město festival podporuje také rozvoj kultury a cestovního ruchu. Formou inspirujících výstav, workshopů, přednášek či debat festival prezentuje to nejlepší z krajinářské architektury na domácí i světové scéně. Nejvýraznější aktivitou jsou však takzvané site specific instalace. Ty dočasně oživují jednotlivá místa ve městě, reagují na jejich problematiku a nastiňují možná řešení jejich budoucího využití. Veškerý program je pro návštěvníky zdarma.

Začátkem roku byl vyhlášen tzv. Open Call, tedy Otevřená výzva. Je určená všem tvůrcům, kteří se zabývají oživením veřejného prostoru, urbanismem, architekturou, krajinářskou architekturou, uměním a designem ve veřejném prostoru a krajině a environmentálním uměním. Otevřená výzva je pro projekty, které dočasně oživí konkrétní lokality. Jednat by se mělo o sedm míst v městských částech Moravská Ostrava, Mariánské Hory a Vítkovice. I těmito instalacemi a jejich propojením chce festival upozornit na potenciální trasy vedoucí z historického centra do oblasti Dolních Vítkovic.

Návrhy krátkodobých intervencí, tematického i performativního ztvárnění daného území, drobné doplnění urbanistické struktury, site-specific instalace, dočasnou architekturu i trvalejší krajinářské zásahy daných lokalit je možné přihlásit do 28. února 2019. Více informací naleznete na http://landscape-festival.cz/. O vítězných návrzích rozhodne odborná porota a výsledky budou zveřejněny do 15. března. Vítězné návrhy budou realizovány v průběhu konání festivalu.

„První vlaštovkou organizovanou festivalem bude od 21. do 24. února mezioborové setkání a workshop studentů obou ostravských univerzit se studenty MENDELU v Brně a Technické univerzity v Košicích. V rámci programu proběhnou také dva veřejné přednáškové večery, které se budou zabývat identitou Ostravy a uměním ve veřejném prostoru. Na tento workshop naváží studenti svými pracemi v nadcházejícím semestru a jejich výsledky pak budou prezentovány v průběhu festivalu. Další potvrzenou aktivitou festivalu je studentský design and build workshop s významným finským architektem Sami Rintalou, z nějž by měla koncem dubna vzejít první ze zhruba třiceti instalací, na které se Ostrava může v průběhu léta těšit. Festival bude zakončen začátkem října mezinárodní krajinářskou konferencí s názvem INDUSTRIAL URBAN LANDSCAPES OSTRAVA 2019,“ dodává ředitel festivalu Dan Merta.

Zatímco první dva dny únorového mezioborového setkání budou určeny pro odborníky, další dva dny budou přístupné také veřejnosti. Akce se bude konat v kanceláři Refill na Českobratrské ulici.

Program setkání je zveřejněn zde: https://m.facebook.com/events/413615609382919?tsid=0.16128151651540978&source=result

Landscape se koná pravidelně od roku 2014. O jeho oblibě svědčí návštěvnost, která během uplynulých ročníků přesáhla 500 tisíc účastníků z řad odborné i laické veřejnosti. V Ostravě by se akce mohlo zúčastnit až 200 tisíc lidí.

(ab)