TŘI KRÁLOVÉ NAVŠTÍVILI RADNICI

Již tradičně s hudbou a kadidlem, v kostýmech Tří králů navštívili 2. ledna naší slezskoostravskou radnici zástupci charitativních organizací, které pod hlavičkou Charity ČR pořádají na území Ostravy a okolí Tříkrálovou sbírku. Do sbírky přispěli i členové vedení obvodu a zaměstnanci úřadu. 

Letošní dvacátá Tříkrálová sbírka se koná od 1. do 14. ledna. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.

Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou skupinky tří králů. Koledníci jsou vybaveni plastovými zapečetěnými pokladničkami  a jsou označeny červenobílým logem Charity Česká republika.

(ab)