Taktické cvičení hasičů v ostravské koksovně

Cvičení složek integrovaného záchranného systému. l Foto: HZS MSK

Na likvidaci úniku koksárenského plynu z plynojemu se záchranou dvou zraněných osob bylo zaměřeno taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS).

 

Cvičení se konalo v úterý 23.11.2021, ještě za teplého podzimního slunce v areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívozu. Zapojilo se do něj pět desítek profesionálních a dobrovolných hasičů z šesti ostravských jednotek, další tři desítky osob byly z Policie ČR,  Městské policie Ostrava, ZZS MSK, a zaměstnanci koksovny.

 

Cílem bylo mj. procvičit součinnost složek IZS a jejich komunikaci s orgány státní správy a samosprávy a s pracovníky postižené firmy, včetně procvičení vnějšího havarijního plánu.

hasiči
Cvičení složek integrovaného záchranného systému. l Foto: HZS MSK

K neočekávanému úniku koksárenského plynu přes píst došlo při opravě světlíku na vrchlíku plynojemu dvěma pracovníky koksovny. Jeden zůstal ležet na střeše plynojemu, vysokého přes 80 metrů, druhý na obvodovém schodišti. Podnikoví dobrovolní hasiči monitorovali únik oxidu uhelnatého přenosnými detektory a vytyčili hranici nebezpečné zóny.

 

Jejich kolegové z dalších jednotek ošetřili oba zraněné pracovníky a položili do záchranných nosítek sked. Figurant, ležící na schodišti, byl jimi snesen až dolů úzkým schodištěm, druhý (figurína) byl přenesen se střechy asi o dvacet metrů níž na vhodné místo pro uchycení lezecké techniky, a poslán nejméně 60 metrů po laně v nosítkách dolů. Skončili v péči ZZS MSK. Celý zásah monitoroval dron HZS MSK, NDIC zajišťovala monitorování dotčené části dálnice D1 natáčením kamer.

 

Do cvičení se zapojily čtyři ostravské jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic Přívoz, Fifejdy, Zábřeh a Poruba, společně s nimi dvě jednotky dobrovolných hasičů – z Radvanic a podniku OKK.

(nm)