Tábor Hanke připomene deska

Fotografie pořízená z věže dolu Jindřich ve 30. letech minulého století. Vpravo dole je areál zasílatelství firmy Hanke. Foto: Archiv města Ostravy

Pamětní deska bude připomínat ostravský internační tábor Hanke, do nějž byli v květnu a červnu roku 1945 umístěni převážně němečtí obyvatelé. 231 z nich bylo v táboře umučeno nebo bez soudu popraveno. Pietní místo s pamětní deskou vznikne v místě tábora v průběhu června letošního roku.

Do internačního tábora, který vznikl v květnu 1945 v objektu zasílatelské firmy Hanke naproti dolu Jindřich ve směru k dnešnímu areálu s prodejnou Albert, byli umístěni Němci a osoby podezřelé z kolaborace za protektorátu. A to včetně rodinných příslušníků, žen a dětí. Lidé v táboře byli vystaveni brutálnímu zacházení ze strany dozorců, kteří je dokonce bez soudu popravovali. Táborem prošlo 600 mužů a 100 žen, 231 z nich násilnosti nepřežilo.

„Vypsali jsme výtvarnou soutěž na ztvárnění pietního místa v místě, kde byl tábor Hanke. Do soutěže dorazilo 17 návrhů. Porota nakonec nevybrala ani jeden. Zdály se nám příliš avantgardní a ani se příliš nehodily do místa, které obklopuje zástavba,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Město nakonec připomene tábor Hanke pamětní deskou. „Bude velmi střízlivá, zasazená do země. Ponese předem odsouhlasený nápis, který je dílem studentů z Gymnázia Olgy Havlové. Deska bude mít QR kód, díky němuž se zájemci dozvědí více informací o táboru i jmenný seznam osob, které v něm našly smrt,“ vysvětlil primátor Macura.

(VNM) Zdroj: www.ostrava.cz