Program Janáčkova festivalu potěší příznivce varhan a děti můžou hledat lišku

Dny slezských varhan jsou nedílnou a velmi specifickou součástí Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Již po čtvrté se ve dnech 4. – 5.6. uskuteční putování po pozoruhodných nástrojích Slezska.

Pomyslný pevný bod je již tradičně kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích s jeho krásnými a plně funkčními varhanami Rieger z r. 1930. Zde vystoupí francouzský varhaník Thierry Eschaich, který je považován za jedinečnou osobnost současné hudby a je jedním z nejvýznamnějších francouzských skladatelů své generace. Jeho výjimečnost spočívá ve schopnosti improvizace. Navíc se jako skladatel se věnuje tvorbě filmové hudby. Na festivalu se představí ve všech svých podobách – zahraje barokní hudbu a představí svou Improvizační suitu. Koncert se uskuteční 5. června v 19. hodin.

V Ostravsko-opavské diecézi nalezneme další vzácné nástroje, které se postupně daří rekonstruovat. Mezi ně patří i varhany v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích a malý barokní nástroj v ostravském kostele sv. Václava. I zde se uskuteční koncerty Janáčkova festivalu – v Kravařích vystoupí 5.6. zkušený polský varhaník Roman Perucki, v ostravském kostele se může 4.6. festivalové publikum těšit na tuzemského interpreta Petra Čecha.

Vstupenky na koncert v Kravařích: https://www.mhflj.cz/program/varhanni-koncert-2/

Vstupenky na koncert v Ostravě: https://www.mhflj.cz/program/varhanni-koncert/

Vstupenky na koncert v Ludgeřovicích: https://www.mhflj.cz/program/varhanni-koncert-3/

Hledejte lišku! Program Janáčkova festivalu potěší děti i jejich rodiče

Letošní oslavy dne dětí můžete se svými ratolestmi protáhnout do konce června. V našem programu jsme totiž některé jeho akce přizpůsobili právě rodinám s dětmi, a to včetně ceny. V programu jsou vždy označené liškou Bystrouškou. Jedná se nejen o koncerty, ale také balet, průzkum operety, kompoziční workshop nebo tvůrčí dílny na Hukvaldech.

Pro děti i celé rodiny jsme letos nachystali následující program:

10.6. – Symfonický koncert – https://www.mhflj.cz/program/opozdena-oslava-beethovenovych-narozenin-symfonicky-koncert/

19.6. – Leošovy výtvarné a hudební dílny – https://www.mhflj.cz/program/leosovy-vytvarne-a-hudebni-dilny/

19.6. – Zdenčiny a jiné variance Leoše Janáčka – https://www.mhflj.cz/program/zdenciny-a-jine-variace-leose-janacka/

19.6. – Komorní večer s Ivou Bittovou – https://www.mhflj.cz/program/

26.6. – Workshop pro děti a hrající si dospělé od 9  do 99 let – https://www.mhflj.cz/program/workshop-pro-deti-a-hrajici-si-dospele-od-9-do-99-let/

26.6. – Operetní představení Polská krev – https://www.mhflj.cz/program/operetni-predstaveni/

Těšíme se na vás!

(nm)