Pět milionů korun na obnovu kulturních památek a významných městských staveb letos půjde na renovaci městských domů a industriálních staveb

Pět milionů korun letos uvolní město Ostrava na podporu projektů obnovy městských domů a industriálního dědictví, které jsou chráněnými kulturními památkami a významnými městskými stavbami. Konkrétně směřovaná výzva je součástí dlouhodobého programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb, jehož cílem je pomoci majitelům památkově chráněných objektů s financováním zvýšených nákladů na jejich údržbu, opravy či restaurování. 

O podporu letos mohou žádat majitelé staveb určených k bydlení a občanské vybavenosti nebo sportovnímu a kulturnímu využití, či objektů industriálního dědictví. Termín pro podání žádostí je od 22. června do 22. srpna. Příspěvek města může dosáhnout až 1,5 milionu korun pro jeden subjekt, zároveň však maximálně padesáti procent celkových nákladů. Uznatelnými jsou neinvestiční i investiční náklady.

 „Nové nastavení programu nám umožňuje cílit konkrétní výzvu na ta místa a stavby, jejichž aktuální neutěšený stav nás ve městě nejvíce trápí. Ostrava má řadu nádherných městských domů, které nutně potřebují rekonstrukci, mnoho jich vidíme nejen v Moravské Ostravě a v Přívoze, ale také v Porubě, na Slezské i v řadě menších obvodů. Jejich majitelům nabízíme příspěvek na rekonstrukci, abychom je motivovali udržovat i tyto památky v bezvadném stavu. Program je další možností, jak přispět k estetizaci veřejného prostoru, které se dlouhodobě věnujeme, a to nejen z pohledu architektury a urbanismu, ale také péče o zeleň a veřejné prostranství až po kultivovanou venkovní reklamu,“ uvedla resortní náměstkyně Zuzana Bajgarová. 

Cílem programu je obnova kulturních památek nebo významných městských staveb, které jsou v špatném technickém stavu. Jde o stavby, které jsou ojedinělé svého druhu, nebo mají zásadní význam pro charakter města. Program by měl motivovat vlastníky k péči o jejich nemovitosti v souladu se zájmy památkové péče a s cílem zajistit městu kvalitní architekturu.

Program se primárně zaměřuje na kulturní památky a významné městské stavby v důležitých lokalitách obvodů, na památky a stavby, jejichž opravy a údržba jsou mimořádně náročné a vlastník na ně nemá dostatek finančních zdrojů. Povinnost finančně podporovat opravy objektů, které obce nevlastní, jim neukládá zákon, ale dává jim tuto možnost. Ostrava jde tedy v poskytování podpory nad jeho rámec, ovšem při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků.

„Do roku 2017 město rozdělovalo na obnovu památek každoročně zhruba tři miliony korun. Na pět milionů se částka zvýšila o rok později. Pro devět převážně církevních staveb jsme podporu z programu schválili vloni, například pro kostel sv. Anny v Polance nebo kostel Navštívení Panny Marie v Zábřehu. A pro zajímavost, v roce 2018 jsme podpořili 17 žádostí,“ doplnila náměstkyně Zuzana Bajgarová.   

Žádosti zhodnotí po obsahové stránce bodovým systémem Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města. Kritériem pro posuzování bude zejména obnova stěžejních památkových hodnot stavby, společenský přínos, její veřejné využití a prezentace hodnot stavby, společenský význam a jedinečnost, míra naléhavosti záchovné údržby nebo opravy. Následně bude žádosti schvalovat rada a zastupitelstvo. O přidělení finančních prostředků se rozhodne do konce října.

Žádosti musejí vlastníci kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb odevzdat ve stanoveném termínu elektronicky a současně fyzicky včetně požadovaných příloh e-mailem a dále prostřednictvím pošty nebo na podatelně magistrátu.

Výběrová řízení na poskytnutí dotací na zachování a obnovu kulturních památek nebo historicky

a architektonicky významných staveb na území statutárního města Ostravy jsou zveřejněny na webových stránkách města ostrava.cz na tomto odkazu: https://bit.ly/3gWxjkh.

(ab)