Ostravský smíšený sbor se zapojí do celostátního sborového Zpěvomatu

V pondělí 13.9.2021 se dvě desítky nejrozmanitějších pěveckých sborů z celé České republiky zapojí na náměstích a dalších veřejných plochách svých měst do sborového Zpěvomatu, a to kdykoli v předepsaném rozmezí od 17 do 20 hodin. Na Masarykově náměstí (před Starou radnicí/Ostravským muzeem) se v pondělí od 17.30 hodin představí – poprvé po covidových opatřeních – Ostravský smíšený sbor, vedený sbormistrem Janem Spisarem.

„Zpěvomat“ je jednodenní akce, který se již několik let účastní nejrůznější sbory. Hlavní myšlenkou je šířit zvěst o tom, jakou radost společné zpívání přináší a že je to dobrá příležitost, jak mohou o sobě sbory dát více vědět přímo ve svých působištích, oslovit širší veřejnost a zazpívat si v neobvyklém prostředí i neobvyklé situaci. Letos je do akce zapojeno 19 sborů ve 13 různých městech. Podrobnosti o Zpěvomatu na: http://zpevomat.ceskesbory.cz/

V ČR dnes působí více než 1000 pěveckých sborů všech kategorií, velikostí i věkových složení od dětí až po seniory. Sborový zpěv je neodmyslitelnou součástí života desetitisíců lidí.

Ostravský smíšený sbor působí v Ostravě od roku 1989. Ve svém repertoáru má světské i duchovní skladby všech hudebních slohů, skladby starých mistrů i experimentální úpravy současných autorů, spirituály, gospely i různé úpravy lidových i umělých písní.

Během své dosavadní existence sbor koncertoval v mnoha zemích Evropy, zpíval na jihu Španělska i v Norsku za polárním kruhem, rovněž ve zbytku světa (mj. Mexiko, USA, Uruguay, Bolívie, Peru, Thajsko), před covidem naposledy v Izraeli a Palestině (2019).

Uměleckým vedoucím a sbormistrem OSS je doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D., který působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (jan.spisar@osu.cz). Je čerstvým držitelem Ceny Bedřicha Smetany, která je nejvyšším národním sbormistrovským oceněním za celoživotní záslužnou činnost v oblasti sborového zpěvu.

(nm) Foto: Sborový zpěvomat