OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY MASIVNĚ PODPOŘÍ SPORTOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

Sportování školáků nově podpoří Ostravské sportovní hry, které letos poprvé pořádá město Ostrava ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky. Od letošního září do května příštího roku se mohou do sportovních her zapojit všechny ostravské školy, jejichž žáci budou mít o akci zájem.  Deset nejúspěšnějších škol bude vyhlášeno 18. června 2020 v ostravské Atletické hale vedle Ostravar Arény na Velkém sportovním dni.  

Uspořádáním Ostravských sportovních her chceme motivovat k sportování žáky našich základních škol a podpořit zdravý pohyb u co největšího počtu dětí, protože vnímáme, jak je to u současné počítačové generace důležité. Doufáme, že se do akce zapojí co nejvíce školáků a že tak zakládáme novou, silnou ostravskou tradici,“ řekla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová. 

Soutěžit se bude ve čtyřech věkových kategoriích. Žáci prvních až třetích tříd a čtvrtých až pátých tříd budou měřit síly v přehazované, florbalu, vybíjené, atletickém trojboji, sportovní gymnastice a minifotbale. 

Starší děti ze šestých až sedmých tříd a osmých až devátých tříd včetně žáků víceletých gymnázií odpovídajícího věku se utkají v halové kopané, florbalu, házené, šplhu, přespolním běhu sportovní gymnastice, basketbalu, volejbalu, minifotbalu Sportovní ligy základních škol, atletickém čtyřboji a v Poháru rozhlasu v atletice.

Přihlášené školy získají pro své sportovce sadu rozlišovacích dresů určených k prezentaci školy s logem projektu, města i pořádající asociace. Každý zapojený žák dostane sportovní láhev s logem projektu. Školy budou získávat body za výsledky svých družstev v soutěžích i za pořádání obvodních a okresních kol.  Podmínkou pro zisk bodů je účast alespoň tří družstev z dané školy. V každém bude 12 – 15 členů podle druhu sportu. Při účasti více družstev v jedné věkové kategorii získá body pro svou školu ten nejlepší tým.

Školy musí podat přihlášky u Asociace školních sportovních klubů nejpozději do 27. září. Počet škol ani soutěžících omezen není.

Město Ostrava uvolnilo na Ostravské sportovní hry ze svého rozpočtu zhruba 1,05 milionu korun, určených na dresy a sportovní lahve pro děti, na ceny do soutěží a na uspořádání Velkého sportovního dne.

Přihlášku, informace o projektu i průběžný bodový stav najdou zájemci na webové adrese https://orostrava.assk.cz/

(ab)