O KOTLÍKOVÉ DOTACE MAJÍ OBYVATELÉ OSTRAVY VELKÝ ZÁJEM

Zájem o třetí vlnu kotlíkových dotací na výměnu starého kotle za nový je mimořádný. Jedná se o poslední možnost, jak získat na výměnu kotle dotace.

Letošní třetí výzva kotlíkových dotací je definitivně poslední možností na výměnu starého kotle za nový s příspěvkem státu, kraje a města.

„S příspěvkem města Ostravy zájemci získají dotaci až do výše 145 tisíc korun, což by mělo pokrýt veškeré náklady na výměnu kotle. Je to jedinečná příležitost, jak kotel vyměnit prakticky zdarma,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

„Domácnosti si mohou namísto starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva v rámci kotlíkové dotace pořídit kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Dotaci zároveň využijí na úpravu spalinové cesty a s tím spojené stavební práce, případné akumulační nádoby, projektovou dokumentaci, zhotovení plynové přípojky, zkoušky a testy zařízení,“ doplnila náměstkyně Šebestová.

Město a kraj pořádají pro zájemce semináře, na kterých se dozví podrobností o formě žádosti, jakých kotlů se týkají dotace, co vše musí žadatelé splnit, jak správně vypsat žádost a jak ji podat.

První seminář se uskutečnil v pondělí 8. dubna v zasedacím sále zastupitelstva a obyvatelé města zaplnili nejen sál, ale i balkón. Účastníci se ptali na konkrétní věci, například zda je platná již provedená revize na starý kotel, kdo je oprávněn revizi provést a které náklady pokryjí kotlíkové dotace.

Druhý a zároveň poslední seminář ke kotlíkovým dotacím se uskuteční v pondělí 15. dubna od 15.30 hodin opět na Magistrátu města Ostravy v sále pro zastupitelstvo ve 3. podlaží. Město Ostrava připravuje otevření infopointu ke kotlíkovým dotacím. Bude sídlit v prvním podlaží magistrátu v prostorách informací a Czech Pointu. Přesný termín sdělíme na webu města a v Ostravské radnici.

(ab) Zdroj: Město Ostrava