Kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava přiblížil nové trendy, techniky a postupy

Téměř 60 odborných přednášek a praktických workshopů zahrnoval program 15. kongresu miniinvazivní chirurgie Ostrava. Pozvání organizátorů z Chirurgické kliniky FN Ostrava a LF OU přijalo více než 150 odborníků na tuto problematiku.

Třídenní odborná konference se konala s odstupem tří let. „Za tu dobu se posunuly nejen technické vymoženosti a nástroje, pokud jde o laparoskopii nebo torakoskopii, ale samozřejmě i zručnost chirurgů. A pak se určitě posunula oblast robotické chirurgie, která už proniká do řady oblastí,“ řekl za organizátory doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. Robotický operační systém, který už přes dva roky využívají také lékaři Fakultní nemocnice Ostrava, si na místě vyzkoušel také zakladatel kongresu i miniinvazivní chirurgie na Moravě, doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. „Ano, přichází doba robotická. Byl jsem na kongresu ve Spojených státech, a tam to bylo podobně. Většina přednášek byla o robotické chirurgii. Fandím tomu. A musím říct, že naučit se s robotem je podle mě snazší než se naučit laparoskopii,“ dodal letos 80letý bývalý přednosta kliniky a stále aktivní chirurg.

I sesterská sekce kongresu byla zaměřená na novinky v ošetřovatelství v chirurgických oborech, kde jsou stále žádanější sestry specialistky. Jejich studium přiblížila náměstkyně ředitele FN Ostrava pro ošetřovatelskou péči PhDr. Andrea Polanská, MHA: „Ta specializační studia trvají rok a půl. Kromě teoretické výuky je tam náročná praktická část, a potom složení atestační zkoušky. Troufám si říci, že pro některé je toto studium náročnější než státní závěrečné zkoušky nebo atestace v rámci absolutoria.“

Součástí kongresu byl také křest rozšířeného vydání odborné publikace Základní chirurgické intervence a výkony prof. MUDr. Petera Ihnáta, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Lubomíra Tulinského, Ph.D., z Chirurgické kliniky FNO a LF OU, kterou pokřtil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA.

Kongres podpořilo 33 společností včetně Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

Podívejte se i na zajímavé video z konference: https://youtu.be/1HMIKZPefyQ.

(ab)