Kalendárium města Ostravy na 17. týden (od 26. dubna do 2. května 2021)

 

 

Kalendárium historických událostí města Ostravy

(od 26. dubna do 2. května)

 

  1. dubna 1901

Dne 26. 4. 1901 byl vydán zákon o stavbě vodních drah, podle kterého měl být v Mariánských Horách postaven přístav jako součást Dunajsko-Oderského průplavu. Zákon předpokládal také splavnění Vltavy od Českých Budějovic až do Prahy a splavnění Labe od Mělníka k Jaroměři. Se stavbami mělo být započato v roce 1904 a měly být dokončeny do dvaceti let. Stavební náklady do roku 1912 byly stanoveny na 250 miliónů korun.

 

  1. dubna 1891

V Moravské Ostravě se 30. 4. 1891 konala ustavující valná hromada tělocvičné jednoty Sokol pro Moravskou Ostravu a okolí. Jejím starostou byl zvolen advokát Edmund Palkovský. Počátky spolku byly krušné, neboť chyběly spolkové místnosti i místnosti pro cvičení. Jednota se často stěhovala, někdy i čtyřikrát ročně. Při stavbě Národního domu (1892–1894) se na tělocvičnu zapomnělo, ačkoli u jeho počátků stáli i první zakladatelé Sokola. Cvičilo se ve stolařské dílně bratra Josefa Šeligy, později si jednota pronajala tělocvičnu v obecné škole v Zámecké ulici a po krejcarech začala sbírat na vlastní budovu. Ostravský Sokol se nemohl na rozdíl od německých a židovských tělocvičných spolků opřít o finanční podporu bohatých členů, neboť jeho základnu tvořili spíše drobní řemeslníci a živnostníci. Důstojnou sokolovnu si spolek vybudoval až roku 1905 v sousedství českého Národního domu.

 

  1. května 1916

V Rakousku byl 1. května 1916 poprvé zaveden letní čas, jež trval do 30. září. Tato úprava byla provedena i v sousedních Uhrách a také v Německu, Rusku a některých balkánských zemích. Zavedení letního času mj. usnadnilo zorganizování polodenního vyučování na školách v Moravské Ostravě. Dopolední vyučování trvalo od 8 do 12 hod a odpolední od 13 do 17 hod. Po skončení války byl letní čas v tehdejším Československu zrušen, stejně jako v dalších zemích kromě Ruska. S druhou světovou válkou byl znovu zaveden, ale v roce 1950 opět zrušen. Od 1. prosince 1946 do 23. února 1947 byl v Československu aplikován tzv. zimní čas, kdy byly hodiny posunuty o hodinu dozadu. Jednalo se o světový unikát. 

Zpracoval Archiv města Ostravy

(ab)