Akční plán pro sport se rozšiřuje na více než devadesát investičních akcí

Ostrava zaktualizovala svůj akční plán pro sport pro rok 2021.  Jedná se o aktuální ucelený přehled plánovaných investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy, přehled obsahuje také významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce.

„V rámci tohoto plánu jsou městem v letošním roce připravovány mnohé zajímavé projekty, mezi které patří například sportovní hala Ostrava-Třebovice, workoutová hřiště a ve fázi projektové přípravy jsou třeba i multifunkční sportovní hala v Ostravě či areál Střelnice na ulici Plzeňské. A mezi prioritní projekty, které postupně realizuje SAREZA, jsou zařazeny i rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. a II. etapa,“ řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Tento dokument zahrnuje jak projekty realizované samotným statutárním městem Ostrava, tak projekty realizované jednotlivými městskými obvody a sportovními kluby, a to investiční i neinvestiční projekty. Akční plán obsahuje oblasti, které jsou nadefinovány Strategickým plánem:

 

  • oblast vrcholového sportu
  • oblast výkonnostního sportu
  • oblast sportu pro všechny

Zařazení investičních projektů do akčního plánu města je v současné chvíli podmínkou pro žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu.

Akční plán je neustále vyhodnocován a fáze projektů sledována. Celý dokument je zveřejněn na webu města na tomto odkazu: Aktualizace Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017-2025.

(ab)