1000 roušek pro Ostravu!!!

Výkonný ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar

Trojhalí Karolina je historickým prostorem určeným pro širokou veřejnost, která zde nachází rozmanitý program. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti, krásy, energie a síly.

Multifunkční prostor slouží k pořádání koncertů, divadelních představení, přehlídek, trhů nebo výstav. Nouzový stav související s nebezpečným šířením nemoci Covid-19 a s ním spojený zákaz pořádání akcí i provozování sportovišť Trojhalí Karolina kompletně uzavřel pro veřejnost. Určitě ale neuzavřel lidi, kteří pro Trojhalí pracují a kteří se společně s dalšími ostravskými organizacemi snaží proti šíření COVID-19 bojovat.

Nejen o projektu 1000 roušek pro Ostravu!!! si budeme povídat s výkonným ředitelem Trojhalí Karolina Petrem Šnejdarem.

Trojhalí Karolina funguje od roku 2014, kdy bylo slavnostně otevřeno koncertem Jarka Nohavici. Můžete nám přiblížit, jak vypadal vývoj Trojhalí a jak fungujete dnes?

Menší budova Ústředny slouží jako sportoviště. Týdně se u nás odehrají desítky sportovních zápasů v badmintonu, basketbalu, florbalu nebo nohejbalu. Sportovci u nás mají zajištěné moderní zázemí a vše je přizpůsobeno také pro imobilní sportovce.

Větší budova má název zastřešené Náměstí a opravdu plní svůj účel. Pokud se u nás nekoná žádná akce, veřejnost může kdykoliv v otevírací době Náměstí navštívit a strávit zde volný čas dle vlastní libosti. Nejčastěji u nás můžete vidět skejťáky, bruslaře, zájmové taneční kroužky nebo třeba i nadšence do historického šermu.

Co se organizovaných akcí týká, pak se jich v průběhu hlavní sezóny odehraje každý rok kolem padesáti. Vzhledem k tomu, že ona hlavní sezóna znamená v podstatě pár týdnů od konce března do června a od září do konce října, jde o úctyhodné číslo.

Které akce pochází z Vaší dílny?

Do skupiny tzv. Trojektů (označení akcí, které řešíme ve vlastní produkci) patří Festival skákacích hradů, Ostravský kompot tvořený výhradně a jen z Ostraváků, fantasy festival Fantastická Ostrava, Venkovské Trojhalí, malá Hrabárna nebo Festival letního ostravského kina FLOK.

Naším cílem je, aby Trojekty nabízely návštěvníkům něco navíc. V případě Ostravského kompotu se snažíme ukázat, že Ostravané mají být, na co hrdí. Na Venkovském Trojhalí přibližujeme nejen dětem, ale také dospělým hodnoty a tradice venkova.

 

 

Nejčastěji u nás můžete vidět skejťáky, bruslaře, zájmové taneční kroužky nebo třeba i nadšence do historického šermu.

 

Všechny akce z naší produkce platíme z toho, co vyděláme na komerčních pronájmech prostoru. Jde o princip, který jsme si předsevzali a chceme ho udržet. To, co vyděláme, dáváme Ostravě zpátky v podobě akcí, které pro místní veřejnost pořádáme.

Jak vás ovlivnila situace ohledně pandemie a zákazu akcí?

Doba je zlá, jen za první měsíc uzavření Trojhalí jsme přišli o 10% ročních provozních příjmů a to je teprve začátek hlavní sezóny, takže tuto ztrátu budeme počítat v řádově jiných číslech. Zároveň jsme se rozhodli k přesunutí Festivalu skákacích hradů na podzim, obětovat jsme museli slibný projekt ReFashioN, na kterém jsme pracovali společně s Černou loukou. S největší pravděpodobností budeme muset zrušit festival Ostravský Kompot a obáváme se i o osud festivalu Fantastická Ostrava. Nechci si ale stěžovat, jde o velmi těžké období pro všechny a existuje spousta subjektů, které jsou na tom daleko hůř.

Abychom ale nezůstali pouze u negativ. I s těžkou dobou je nutné bojovat a zachovat si pozitivní myšlení. I proto jsme nehodlali zůstat se založenýma rukama a začali spolupracovat s městem Ostrava, dobrovolnickým centrem ADRA a Městskou policií na společné pomoci osamělým seniorům nebo lidem v izolaci s nákupem základních potravin, drogistického zboží a léků. Poskytujeme firemní automobil i s posádkou a rozvážíme seniorům roušky nebo i potraviny. Jsem moc rád, že do této služby se dobrovolně chtějí zapojit v podstatě všichni zaměstnanci Trojhalí a jsem na ně proto hrdý.

Poskytujeme firemní automobil i s posádkou a rozvážíme seniorům roušky nebo i potraviny. 

Trojhalí spolupracuje také s iniciativou Ostrava šije roušky a stalo se tak sběrným místem materiálu pro šití roušek. V budově zastřešeného Náměstí jsme vyčlenili místo, kde lidé mohou nechat bavlněné látky, gumičky, keprovky, nitě, jehly a další materiál potřebný k šití. Veškerý materiál jsme navíc schopni zdarma vyprat ve spolupráci se společností SAREZA, za což jim patří srdečné poděkování.

Velkým pozitivem na celé situaci je možnost sledovat všechny lidi kolem, kteří se snaží nezištně pomoci tím, co nejlépe umějí. Ať už to jsou jednotlivé švadleny nebo organizace jako Trojhalí, které se snaží vymýšlet a organizovat projekty propojující dodavatele materiálů s lidmi, kteří z nich šijí roušky a následně i s organizacemi, které je potřebují. A to je jen střípek všech možných aktivit veřejnosti v boji proti Covid-19, o lidech v první linii, zdravotnících, hasičích, policistech a dalších ani nemluvě, zde je má úcta bezbřehá. Obecně mám obrovskou radost z té síly, která vyrostla „odspodu“ ze strany nás všech obyčejných lidí.

Můžete nám představit projekt „1000 roušek pro Ostravu!!!“?

V dubnu jsme měli společně s Černou loukou pořádat zmíněnou akci týkající se udržitelné módy ReFashioN. Jedním z partnerů akce byla také společnost OZO Ostrava, a. s., která přispěla částkou 50.000 Kč. Bohužel vzhledem k pandemii musela být akce zrušena a prostředky, které již byly připraveny k čerpání, zůstaly nevyužity. Proto jsme s OZO Ostrava a Cooltour, který jinak také spolu s centrem Pant organizuje v Ostravě projekt „Rouška je cool“, připravili projekt s názvem „1000 roušek pro Ostravu!!!

Zaměřili jsme se na všechny ostravské nemocnice, LDN, Armádu spásy, Charitu Ostrava, centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek nebo prostřednictvím obvodů Poruba a Jih i na konkrétní jednotlivé seniory.

Tento projekt reaguje právě na nedostatek textilních roušek v celém systému boje proti Covid-19. V posledních dnech je zřejmé, že roušky již nechybí mezi veřejností, ale jsou stále ve velkém množství potřebné u institucí, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory a organizace pečující o nemocné a handicapované. Všechny tyto instituce je potřebují zejména pro své pacienty a klienty.

Jak to celé funguje?

Z výše uvedených finančních prostředků jsme s Cooltour vykoupili roušky od lidí, kteří je šijí, a tyto roušky jsme zdarma poskytli potřebným institucím, které se nacházejí v první linii boje s koronavirem. Zaměřili jsme se na všechny ostravské nemocnice, LDN, Armádu spásy, Charitu Ostrava, centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek nebo prostřednictvím obvodů Poruba a Jih i na konkrétní jednotlivé seniory.

Výzva pro ostravské organizace

V současné době se snažíme najít další organizace a firmy, které by se mohly podílet na další vlně projektu 1000 roušek pro Ostravu!!! stejně, jako to udělala firma OZO Ostrava. Princip je a bude jednoduchý: donátor poskytne finanční prostředky a Trojhalí je společně Cooltourem a centrem Pant použije na výkup roušek a následně zajistí i jejich distribuci zdarma institucím, které je v tuto chvíli nejvíc potřebují. Je důležité zmínit dvě věci: všechny prostředky donátora budou poskytnuty na pořízení roušek, Trojhalí si se svými partnery neponechají nic. Zároveň je nutné si uvědomit, že takt poskytnuté finanční prostředky pomohou hned dvakrát. Nejen v podobě výsledných roušek pro instituce, ale v podobě alespoň drobné odměny za snahu dobrovolníkům, jejichž životní příjmy se v tuto chvíli často propadly velice výrazně.

(nm)