Zoo Ostrava darovala hulmany posvátné polským zoo

Ve čtvrtek 21. dubna bylo ze Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava převezeno šest hulmanů posvátných do polské Zoo Chorzów. Dvě dospělé samice a jejich čtyři mláďata už se v novém domově zabydlují.

„V polské zoo, kde dosud hulmany nechovali, založí ostravské opice novou chovnou skupinu. Do svého nového domova dorazila zvířata v pořádku. Vícečetné skupiny sociálně žijících zvířat jsou pro převoz a zabydlování se v novém prostředí vhodnější. Zvířata se cítí bezpečněji a snáze se adaptují na změny. Kromě zvířat samotných si od nás polští chovatelé odvezli i všechny důležité informace – složení krmné dávky a také řadu chovatelských zkušeností našich kolegů. Chovatelé jsou i nadále v kontaktu pro další případné konzultace,“ vysvětluje ředitel ostravské zoo, Jiří Novák.

Přesun zvířat z Ostravy do Chorzowa proběhl na doporučení koordinátora Evropského chovného programu (EAZA ex situ Program). Kromě toho bylo dalších deset samců převezeno do Zoo Lodž. Všechna zvířata byla poskytnuta bezplatně v rámci úzké spolupráce mezi zoologickými zahradami.

„Cílem těchto programů je přispět k zachování biologické rozmanitosti a ochraně ohrožených druhů zvířat. Proto je důležité dlouhodobě udržet stabilní a geneticky variabilní populaci chovaných druhů v lidské péči. Díky této spolupráci se zvyšuje šance udržet zvířata v dobré kondici. Ovšem za připomenutí stojí také celá řada dalších záchranných projektů, na kterých se naše zoo podílí,“ doplnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

V březnu letošního roku žilo v ostravské zoo 37 hulmanů posvátných, což byl historicky nejvyšší počet těchto primátů, který jste mohli v jakékoliv zoo na světě vidět. Nyní zde zůstala skupina čítající 21 jedinců, která je ale i nadále největší chovnou skupinou hulmanů posvátných v rámci zoologických zahrad na světě.

Jak se hulmanům v novém prostředí daří se dnes zajel podívat primátor Tomáš Macura, náměstkyně Kateřina Šebestová i Jiří Novák. V doprovodu primátora Katovic a dalších představitelů samosprávy i ředitele Zoo Chorzów se zástupci města Ostravy seznámili se zdejší zoologickou zahradou. Předání hulmanů do péče chorzowské zoo využilo vedení města k přátelské schůzce s vedením partnerského města Katovice a projednání řady aktuálních témat v oblasti ochrany životního prostředí, dopravy a řešení uprchlické krize.

Hulman posvátný (Semnopithecus entellus) má velmi rozmanitý areál rozšíření – tropický a subtropický les, suché trnité křoviny, včetně lidských sídel. Žije v nadmořské výšce od 0 do 400 m. Zvířata ze severních oblastí bývají větší a mají delší srst. Sdružují se do společných skupin vedených samcem, ve kterých však nevládne přísná hierarchie. Skupiny čítají obvykle 5–13, někdy až 130 zvířat. V hinduistických zemích je hulman ztělesněním Hanumana, boha s opičí tváří, a lidé mu prokazují úctu. V rámci Evropy je populace hulmanů posvátných registrována v Evropské plemenné knize. Převezme-li nový samec vedení tlupy, zabije na matce závislá mláďata patřící jeho předchůdci; samice pak přijdou brzy do říje a páří se s ním. Tím získá samec výhodu vlastního rychlého rozmnožování. Tento jev známý jako „samčí infanticida“ byl důkladně studován právě u hulmanů posvátných.

(ab)