ZAMĚSTNANCI PORUBSKÉ RADNICE DAROVALI KREV

Foto: Jiří Birke

Krevní centra v celém Česku hledají nové dárce. Zaměstnanci porubské radnice se rozhodli jít příkladem a patnáct z nich vyrazilo hromadně darovat krev.

Nemocnicím v celém Česku schází krev a krevní centra zoufale hledají nové dárce. Pomoci se rozhodli i zaměstnanci porubské radnice. Z patnácti lidí, kteří hromadně přišli 24. srpna do krevního centra, bylo dvanáct prvodárců. Další se chystají na druhý termín, který je naplánovaný na 12. října. Mezi těmi, kteří darovali krev poprvé, byla i starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

„V minulosti jsem o tom už mnohokrát uvažovala. Už jen proto, že můj manžel chodí darovat krev i plazmu pravidelně. Chyběla mi však odvaha a možná i trocha odhodlání. Když jsme však slyšeli opakovanou výzvu krevního centra, že se aktuálně potýkají s nedostatkem dárců, rozhodli jsme se uspořádat hromadnou akci. To už jsem neváhala ani chvíli. Mile mě překvapila profesionalita sestřiček, které se nám všemožně věnovaly, a samotné darování krve bylo otázkou několika minut. Děkuji všem zaměstnancům radnice, kteří dnes do krevního centra přišli. A chtěla bych vyzvat i ostatní Porubany, aby se nebáli a pokud mohou, ať krev taky darují. Je vzácná a nenahraditelná, a každý, kdo může pomoci, by měl přispět,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Zaměstnancům Úřadu městského obvodu Poruba za Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava poděkovala Naděžda Kalužová. „Akce proběhla úspěšně. Dárcům, kteří přišli poprvé, jsme krev bez problémů odebrali, a pro ty, co chodí pravidelně, to taky nebyl žádný problém. Chtěla bych zaměstnancům porubského úřadu poděkovat, že přišli, a věřím, že se v krevním centru nevidíme naposledy,“ řekla Naděžda Kalužová.

Porubská radnice nepořádá podobnou akci poprvé. Už v minulosti chodili zaměstnanci hromadně darovat krev a desítky z nich se i díky tomu staly pravidelnými návštěvníky krevního centra.

(nm) Zdroj: Město Ostrava, MO Poruba l Foto: Jiří Birke