ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL SI VYZKOUŠELI ROLE ZASTUPITELŮ

Jaké to je býti zastupiteli městského obvodu si vyzkoušelo devatenáct žáků základních škol z Ostravy-Jihu.  Ve dnech 17. a 18. června 2019 se v zastupitelské místnosti radnice zúčastnili simulovaného žákovského zastupitelstva a společně s politiky se věnovali tématům obvodu.

První den byl věnován interaktivnímu workshopu, kde se žáci seznámili se základy fungování politiky na komunální úrovni a vedením debaty. Odpoledne pak shlédli záznam skutečného jednání zastupitelstva našeho obvodu. Druhý den dopoledne si žáci nejen připomněli informace z předešlého dne, ale také zhodnotili zhlédnuté zastupitelstvo. Po rozdělení do čtyř fiktivních politických stran následně zpracovali témata, týkající se Ostravy-Jihu. To nejdůležitější se uskutečnilo odpoledne, kdy bylo ve 13 hodin v zastupitelské místnosti zahájeno samotné zasedání zastupitelstva žáků, řízené starostou Martinem Bednářem.

 

Celou akci po oba dny pozorně sledovala místostarostka pro školství Dagmar Hrabovská, která se spolu s místostarosty Zdeňkem Hűbnerem a Janem Dohnalem rovněž zasedání žákovského zastupitelstva účastnila:„ Moc ráda jsem přivítala na radnici žákovské zástupce 8. a 9. ročníků pěti škol. Ve dvoudenním programu se interaktivním způsobem seznámili s komunální politikou a konkrétně se složením a s prací zastupitelstva obvodu Ostrava-Jih. Probírali klady a zápory našeho obvodu a s pomocí některých místostarostů si připravili k projednání a obhájení realizace čtyř projektů na simulované žákovské zastupitelstvo. Byla jsem velmi mile překvapena, jak realisticky a s přehledem svá témata zpracovávali. Nerozpakovali se oslovit úředníky obvodu a města a zjistit si relevantní informace,“ uvedla místostarostka a doplnila: „My, dospělí, jsme vysoce ocenili kultivovanost a věcnost vystupování našich mladých „ zastupitelů“. Každopádně je mohu ujistit, že jejich náměty a podněty nezapadnou a budeme se snažit je uvést v život.  Pevně doufám, že v budoucnu budou k politice přistupovat se znalostí věcí a aktivně ovlivňovat dění v obvodu. 18 let totiž mnozí budou mít už za tři roky.

Přítomní žáci ze ZŠ Březinova, ZŠ Šeříkova, ZŠ Provaznická, ZŠ MUDr. E. Lukášové a ZŠ Košaře obdrželi certifikát stvrzující absolvování tohoto projektu a malý dárek. Další simulované žákovské zastupitelstvo plánuje radnice uspořádat v příštím roce.

Projekt simulace komunální politiky, během kterého si mohou žáci vyzkoušet roli zastupitelů a společně s politiky svého města řešit reálné místní problémy, připravila organizace Agora CE, o.p.s.

(ab) Zdroj: Město Ostrava