ZAČAROVANÁ VYSOKÁ PEC NEBO PROCHÁZKA MĚSTEM

Několik novinek připravily letos na 1. května, v rámci tradičního Dne otevřených dveří, Dolní Vítkovice (DOV). Jednou z nejzajímavějších je komentovaná procházka městskou částí Vítkovice, kde se lidé dozvědí, jak se tu žilo dělníkům a horníkům. Kam se chodili bavit, do které školy posílali děti.

Přiblížíme i spolkový život, který měl velký vliv na celou komunitu, a součástí prohlídky bude i jedinečná možnost navštívit kulturní památku – vítkovickou radnici postavenou v letech 1901-1902 ve stylu tzv. vítkovické secese,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.

Komentované prohlídky se budou konat i v areálech DOV.  Například Vysokopecní okruh o historii průmyslu a výroby železa ve Vítkovicích představí mimo jiné funkční model laténské pece, která je předchůdcem novodobých vysokých pecí. Prohlídky budou vypravovány v půlhodinových intervalech – první v 8:30 hodin, poslední skupina návštěvníků vyjde na trasu v 17:00. Okruh bude zpoplatněn a počet míst v jednotlivých skupinách je omezený, proto je vhodné využít rezervační systém Reenio na webu dolnivitkovice.cz.

Součástí Dne otevřených dveří je také areál Landek Parku, který zve na novou expozici Koníka Ferdinanda.

Pro návštěvníky Velkého světa techniky organizátoři připravili mimo jiné laserové pistole, virtuální realitu, vozíčky z interaktivní výstavy Tělo a technika, gyroskop nebo skákací hrad. Kromě toho si můžete vyzkoušet tvorbu v dílnách nebo se zúčastnit tzv. Vědatlonu.

V předvečer 1. máje, tedy 30. dubna, si zájemci mohou užít Lampionový průvod a program „Začarovaná vysoká pec“ „Ve spolupráci s Forum Nová Karolina rozdáme zdarma lampiony pro děti. Cíl průvodu je v Dolních Vítkovicích, kde budou připraveny špekáčky a zábavná speciální prohlídka Začarovaná vysoká pec“ zve ředitel DOV Koudela. Více se lidé mohou dozvědět na facebookovém profilu „Dolní Vítkovice a Landek Park“.

(nm) Foto: Archiv DOV