Výstava SVOJI upozorňuje na téma rodiny

Výstavu SVOJI, inspirovanou tématem rodiny a vztahem muže a ženy, si mohou až do pátku 25. října prohlédnout zájemci na Prokešově náměstí v Ostravě. Město Ostrava ji připravilo ve spolupráci Národním centrem pro rodinu a Centrem pro rodinu a sociální péči v Ostravě, aby upozornilo na význam rodiny pro budoucnost regionu. Na veřejném prostranství před Novou radnicí je instalovaná od pátku 11. října.

„Instalace výstavy na Prokešově náměstí je jednou z konkrétních aktivit v rámci propagace rodinné politiky města. Touto pěkně a citlivě umělecky ztvárněnou formou se výstava snaží nabídnout zamyšlení nad vzájemným vztahem muže a ženy v průběhu jejich života. A také nad jejich posláním se zdůrazněním potřeby naplňování jejich přirozené role, která je důležitá pro zdravé a harmonické vztahy v rodině,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák, do jehož kompetence spadá i oblast rodinné politiky na území města Ostravy.

Výstavu, která vznikla na jaře roku 2016, tvoří soubor čtrnácti velkoformátových černobílých snímků redaktora a fotografa Tomáše Trojana připevněných na originálních stojanech z olomoucké zámečnické a nástrojářské dílny Jindřicha Klicpery. Fotografie doprovázejí krátká textová zamyšlení Petry Michalové, sociální pedagožky Národního centra pro rodinu. Konečná výtvarná koncepce výstavy je dílem mladého grafického designéra Jáchyma Michala z Ostravy. Intimní fotografické výpovědi zachycují vztah muže a ženy v mnoha jeho podobách i v jednotlivých fázích od počátku a zamilovanosti, po hluboké stáří se vším, co tento stav a věk přináší. Fotograf je pořizoval vesměs v rodinách svých známých a přátel. 

„V každé etapě vztahu je důležité uvědomit si důležitost, výjimečnost a nenahraditelnost každého z nás pro sebe navzájem. Pokud toto vědomí ztratíme, promění se i způsob, jak se k sobě navzájem chováme, a ztrácíme vzájemnou blízkost, respekt, úctu a naše vzájemná láska se rozplývá … Výstava dává každému možnost se zamyslet, jak je daleko od možného ideálu, kterého je schopen, a jaká je jeho denní realita. Výstava může oslovit všechny ty, kteří jsou ve vztahu, ať jsou v jakémkoliv věku,“ řekla autorka textové části Petra Michalová.

Autoři projektu podle svých vlastních slov při tvorbě výstavy naráželi na hranice vlastních představ, obav ze zbytečných klišé, velmi subjektivních prožitků i různorodých životních zkušeností. Snažili se vyvarovat předsudečného zjednodušení, nabízení nevyžádaných rad, idealizace a také tomu, aby sami sebe brali příliš vážně.

Vernisáž se uskutečnila v roce 2016 před Katedrálou Božského Spasitele v Ostravě jako součást programu hudebního festivalu Slezská Lilie. Od té doby výstavu při různých příležitostech vidělo na sto tisíc lidí.

„Výstava měla a stále má velký ohlas. Jezdíme s ní při různých příležitostech po celé republice a vystavujeme na různých místech, venku v parcích, na náměstích či v obchodních centrech. Jejím cílem není dávat nějaké jednoznačné návody na šťastné manželství nebo celoživotní partnerství. Smyslem je pozvat diváky do příběhu, který zahrnuje lásku, přátelství, soužití, spolupráci, dostatek prostoru pro jednoho i druhého, ale i rizika, propasti a kritická místa partnerství,“ doplnil Jan Makyča, vedoucí provozu Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě, které výstavu zapůjčuje pro instalaci ve vnitřních i venkovních prostorách. 

(ab)