VŠECHNY JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OSTRAVĚ JIŽ MAJÍ MODERNÍ ZÁSAHOVÉ VOZY

cof

Město Ostrava, prostřednictvím svých obvodů, aktuálně zřizuje 22 jednotek sborů dobrovolných hasičů. Výměnou posledního dopravního auta, které v těchto dnech dostala proskovická jednotka, končí kompletní obnova vozového parku ostravských sborů dobrovolných hasičů. Beznadějně zastaralé vozy Avia nahradila špičková moderní auta Mercedes-Benz Sprinter.

„Deklarovali jsme počátkem minulého volebního období záměr, že obnovíme dopravní auta ve všech 22 ostravských jednotkách. Jsme si vědomi významu hasičů nejen pro zabezpečení požární ochrany města a občanů, ale i pro případ mimořádných událostí. Chceme, aby k výkonu své náročné práce měli k dispozici adekvátní techniku. Ostrava dlouhodobě a nadstandardně přispívá na činnost hasičských jednotek ve městě, nejen těch dobrovolných, ale také profesionálů.  Podporujeme jejich provoz, obměnu vozového parku, ale také rekonstrukce nebo výstavbu hasičských zbrojnic,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Kompletní náhrada celkem 22 dopravních vozů DA 15 MB Sprinter byla zahájena v roce 2015, kdy bylo vyměněno prvních 17 starých vozů Avia za nové.  Částka 65,3 milionu korun na jejich nákup byla tehdy hrazena ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu.

V letech 2018–2019 došlo k výměně dalších 4 vozů u jednotek dobrovolných hasičů v Koblově, Martinově, Muglinově a Třebovicích. Z celkové částky za nákup ve výši 15,97 milionu korun uhradilo město Ostrava ze svého rozpočtu 13,27 milionu. Zbývající část tvořila dotace Ministerstva vnitra (1,8 milionu korun) a Moravskoslezského kraje (900 tisíc korun). Jedno auto včetně vybavení stálo 3 991 790 Kč.

Poslední ostravskou jednotkou, která se svého nového dopravního auta dočkala letos v červnu, jsou proskovičtí dobrovolní hasiči.

Všechny ostravské sbory dobrovolných hasičů mají tedy nyní k dispozici speciální modely vozů postavené na podvozku Mercedes-Benz Sprinter 4×4, které slouží k přepravě devíti osob a požárního vybavení k zásahům. Vybavena jsou přenosnou stříkačkou, průtokovým navijákem s vysokotlakou hadicí, vysokotlakým zařízením s nádrží, kalovým čerpadlem, lanovým navijákem, speciálními světlomety a další hasičskou technikou.  Auto je dlouhé 7, 56 metru, široké 1,99 metru a vysoké 3,1 metru. Provozní hmotnost vozu je 4 325 kilogramů.

Významnou formou podpory města jednotkám dobrovolných hasičů je i péče o stav požárních zbrojnic, kterých je na území města celkem 22. Na základě komplexní analýzy jejich stavu, provedené v roce 2015, byl přijat a postupně je realizován záměr rekonstrukce nebo novostaveb celkem 13 zbrojnic. Zbrusu nové zbrojnice budou stát v Muglinově, Pustkovci a v Proskovicích, z toho první dvě ještě letos. Z již dokončených rekonstrukcí stávajících zbrojnic je na místě uvést ty v Michálkovicích, Martinově, Koblově, Třebovicích, Hošťálkovicích, Polance, Radvanicích, Bartovicích, Nové Vsi a Krásném Poli. Zbývá provést rekonstrukci nebo opravu zbrojnic v Heřmanicích a Kunčičkách.

Celkově se statutární město Ostrava podílelo nebo bude podílet na výstavbě nebo rekonstrukci hasičských zbrojnic jednotek dobrovolných hasičů v letech 2015–2020 částkou 66 milionů korun. Dalšími zdroji pro financování těchto investic jsou prostředky IROP, MV ČR, MSK a jednotlivých městských obvodů.

V dalším období se chce město Ostrava ve spolupráci s HZS MSK zaměřit na obměnu či náhradu zastaralých cisternových automobilových stříkaček (CAS), kterých je u jednotek dobrovolných hasičů na území města celkem 15, a to s průměrným stářím 31 roků. Předpokládaná cena nové CAS 30 na podvozku T815-7 představuje částku 7 milionů korun. Plná obměna 15 kusů přijde na cca 105 milionů.

Mimo uvedené investiční výdaje město Ostrava poskytuje jednotkám dobrovolných hasičů na svém území přímou provozní podporu, která v roce 2019 představuje 3,5 milionu korun.

(ab)